Parochiële Caritas Instelling

Helpen als de nood hoog is, dat is het doel van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Er wordt niet zo vaak meer een beroep op deze instelling gedaan omdat er een uitgebreide sociale wetgeving bestaat. Helaas blijkt toch nog dat die regelgeving niet altijd toereikend is.

De P.C.I. biedt ondersteuning onder andere:

– in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
– aan mensen die in nood verkeren
– aan dak- en thuislozen

De P.C.I. werkt samen met de andere soortgelijke instellingen van de andere parochies in de stad Utrecht. Meer informatie vindt u op de websites KCU (Katholieke Caritas Utrecht) en RK Diaconie.nl.