Vastenactie 2022 voor boeren in Guatemala

Foto boeren ijn Guatemala
Dit jaar is er als doel voor de jaarlijkse Vastenactie gekozen voor een vastenactieproject waarbij we geld inzamelen voor hulp aan Mayaboeren in Guatemala. Zij dreigen door het aanleggen van een waterkrachtcentrale geen water meer te krijgen om hun land te bevloeien. Er is op zondag 27 maart en met Pasen na de vieringen een deurcollecte voor dit project. Ook kunt u uw giften overmaken op rekeningnummer NL33ABNA 02341592 t.n.v. Parochie St. Martinus o.v.v. Vastenactie 2022.