Vastenactie 2020

Logo Vastenactie 2020Met alle kerken in Utrecht doen we mee met de Vastenactie 2020, “Werken aan je toekomst”.
De campagne in de Veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren in ontwikkelingslanden niet de kans om verder te leren.
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick uit Zambia. Door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart kreeg hij een opleiding tot kleermaker, en nu runt hij zijn eigen naaiatelier. Daar krijgen voornamelijk
gehandicapte medemensen de opleiding die hijzelf heeft genoten. Op deze manier leren zij ook verder, om vervolgens in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

U kunt aan deze Vastenactie bijdragen met een gift over te maken op: IBAN NL 12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v.Vastenactie 2020. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV-groep