Vastenactie 2019: Leefomstandigheden kostschool in vredesdorp Zuid-Soedan

Logo VastenactieSamen met de Dominicusschool gaan wij ons in de Vastenactie van 2019 inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden op de St. Thomas school in het vredesdorp Kuron in Zuid Soedan. Met name de matrassen en bedden in de slaapzalen van de meisjes zijn aan vervanging toe evenals voorzieningen in de wasgelegenheid.
Dit project is goedgekeurd door de Bisschoppelijke Vastenactie, die ons extra ondersteund met een bijdrage van 50% extra boven op onze opbrengst. Op zondag 31 maart zal er een deurcollecte zijn voor dit doel.
Na de Vastenactie gaan we een snuffelmarkt organiseren ten behoeve van dit project. Als u spulletjes heeft die wij tijdens een snuffelmarkt zouden kunnen verkopen voor dit doel, kunt u dat melden bij de gast-mannen en -vrouwen in de pastorie (op werkdagen van 9.00-12.00, telefoon 030-2935245). Uw naam, adres en telefoonnummer worden dan genoteerd en u wordt teruggebeld voor met maken van een afspraak om uw spullen op te halen. U kunt een gift voor dit project ook overmaken op tekening NL12 INGB 0001726986 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. Vredesdorp Zuid-Soedan.
MOV St Dominicus