Project Groeischool Gambia

Logo Vastenactie steunt dit project Voor het Project Groeischool Gambia is de bouw van lokaal 5 en 6 goedgekeurd door Cordaid Vastenaktie. Samen met de Dominicusschool gaan we dit jaar tijdens de Vastenaktie de Groeischool ‘Kaddy-Jatou school‘ steunen. De stichting LEF is de initiatiefnemer van de bouw van deze school. Men wil de kinderen uit deze streek uit hun schrijnende situatie helpen door ze de kans te geven om onderwijs te volgen en een betere toekomst op te bouwen. De eerste vier lokalen van de nieuwe school zijn in september 2014 opgeleverd. Het doel van het Vastenaktieproject is om via allerlei activiteiten geld in te zamelen om verder te bouwen aan de groeischool in Gambia.

Om dit extra te steunen is een aanvraag ingediend bij het Eigen Doelenfonds 2015 van Vastenaktie, en deze aanvraag is gehonoreerd! Dat betekent dat onze opbrengst tijdens de Vastenaktie door het Eigen Doelenfonds van Cordaid Vastenaktie wordt verdubbeld. In de Veertigdagentijd en met Pasen wordt er na de vieringen gecollecteerd voor de groeischool.

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN NL12INGB0001726986 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. Groeischool Gambia.

Een fantastische opbrengst!
Na de zeer succesvolle actie ‘Parade di Domi’ van de Dominicusschool op 10 juni j.l. en een loterij door de leerlingen van deze school, is het Vastenaktieproject Groeischool Gambia tot een einde gekomen. Deze opbrengsten, samen met de opbrengsten van de snuffelmarkt in de Dominicuskerk, de collectes en giften van parochianen uit de Dominicuskerk en andere kerken in de Sint Ludgerusparochie heeft opgeteld een bedrag opgeleverd van € 12.099,32. Dit bedrag is groter dan verwacht en daarmee opnieuw een record. Cordaid Vastenactie heeft toegezegd daar een bedrag van € 5.300,68 bovenop te geven en alles (totaal € 17.400,–) over te maken aan de Stichting LEF van het project Groeischool Gambia. Wij willen iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen van harte bedanken, mede namens de stichting LEF en de kinderen in Gambia.