Nepal

In 2009 zette onze parochie zich in voor een onderwijsproject in Nepal. Onze contactpersoon is Hans van Eijk, zoon van Corrie van Eijk, beide voor velen geen onbekenden.

Het project vindt plaats in het district Rasuwa gelegen tegen de grens met Tibet. Rasuwa is een van de armste streken in Nepal. Aan van alles is hier behoefte: scholing, hygiëne, infrastructuur, medische zorg, enzovoort. Hans van Eijk en een aantal vrijwilligers willen dit district en de mensen helpen, speciaal de kinderen, door in samenspraak met hen zinvolle projecten te starten.

In de afgelegen bergdorpen van het district Rasuwa is niet of nauwelijks goed onderwijs en scholing. In het plaatsje Bridim bijvoorbeeld is slechts één schooltje. Kinderen krijgen daar vaker niet dan wel les. Op dit moment worden er zeven kinderen gesponsord om naar een schooltje te gaan dat acht uur lopen verderop ligt. Andere kinderen gaan helemaal niet naar school. De gesponsorde kinderen moeten vanwege de afstand naar hun dorp intern verblijven op deze school. Hans wil dat de kinderen in elk geval naar school gaan, en het liefst in hun eigen district en dorp goed onderwijs kunnen volgen. Hiervoor wil hij zich inzetten en als parochie willen we dit gaan ondersteunen.

Bij de hulp aan het arme gebied van Rasuwa speelt Dawa Tamang een grote rol. Met steun van twee Nederlanders zamelt hij vanaf 2006 geld in om in het dorpje Pelko betere daken te financieren. Rond Dawa’s zusje Pema startten Piet, Wiep en Ellen de Vries in 2007 de stichting Pema die kinderen helpt goede scholing te krijgen op de Highland Boarding School te Dhunche. Beide projecten werken sinds vorig jaar samen.

Het project van onze parochie start met de verkoop van kerstkaarten op 9 en 23 november 2008. In 2009 zullen meerdere acties volgen. Na de viering van 22 maart was er een deurcollecte. Op zaterdag 12 september werd er in samenwerking met de Dominicusschool een snuffelmarkt gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt van het project in Nepal. Op 15 en 29 november is er een deurcollecte voor dit project.

U kunt het project financieel steunen door uw gift over te maken op rekening 1726986 van het Missiefonds St. Dominicus onder vermelding van “Onderwijsproject Nepal”.

Snuffelmarkt 12 september 2009

Op zaterdag 12 september 2009 vond een snuffelmarkt plaats voor het Nepalproject. Voor dit project is € 860,- bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank!

Afronding project

De Stichting Project Pema heeft uiteindelijk liefst € 3800,- ontvangen als totale opbrengst van de akties in 2009 van de Dominicusparochie. Meer kinderen kunnen nu naar de Higland Boarding School gaan, een kostschool te Dhunche. Ook ondersteunt de stichting in 2010 het maken van betere daken op de huizen in drie arme bergdorpen in de regio Rasuwa.

Weblinks

www.help-rasuwa-nepal.nl
www.projectpema.nl