Dominicusproject 2018: Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan

Kuron Peace Village is een vredesdorp, opgezet door bisschop Paride Taban, met het doel de bevolking in die omgeving te verenigen en zo een voorbeeld te zijn in Zuid-Soedan, een land verscheurd door burgeroorlogen.

Situatie en urgentie
Kaart Zuid-Soedan - bron: Pax voor Vrede
In het vredesdorp Kuron Peace Village, in een grensprovincie van Zuid-Soedan, genaamd Oost-Equatoria, werken en wonen verschillende etnische groepen vreedzaam samen. Dat is verre van vanzelfsprekend in het door gewelddadige conflicten geplaagde Zuid-Soedan. Emeritus bisschop Paride Taban had een droom toen hij begin 2000 Kuron oprichtte: “I have been dreaming of a community where people with different ethnicity and different religious background can live side by side with confidence, in harmony and fellowship.”

De bisschop kwam op het idee toen hij in de jaren negentig het vredesdorp Neve Shalom in Israël bezocht, waar Israëliërs en Palestijnen vredig samenleven. In 2000 werd met hulp uit Nederland begonnen met de bouw van een brug over de rivier Kuron. In de jaren daarna ontstond de Holy Trinity Peace Village Kuron. Nu werken er enkele tientallen mensen in het gezondheidscentrum of op de basisschool die ze zelf hebben opgericht. Anderen demonstreren  nieuwe landbouwmethoden of doen vredeswerk in samenwerking met de lokale gemeenschap. Het vredeswerk bestaat uit dialoog, conflicttransformatie en traditionele conflictresolutie, sport en theater voor bewustwording. In Nederland ondersteunt Pax voor Vrede dit project.

Four Freedoms Award
Bisschop Paride Taban ontvangt woensdag 16 mei 2018 de prestigieuze onderscheiding voor de Vrijheid van Godsdienst, één van de Roosevelt Four Freedoms Awards die jaarlijks worden uitgereikt. Taban ontvangt deze onderscheiding voor zijn uitzonderlijke inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde Zuid Soedan. Deze prestigieuze onderscheidingen voor de fundamentele mensenrechten werd eerder al uitgereikt aan onder andere Nelson Mandela, Bisschop Tutu, Malala Yousafzai en Angela Merkel.
Samen met de Dominicusschool gaan wij ons dit jaar inzetten voor het verder uitbouwen van het schooltje en gezondheidscentrum. Met Pasen zal er een deurcollecte zijn voor dit doel. U kunt u uw gift ook overmaken op IBAN-nummer NL12 INGB 0001726986 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. Vredesdorp Zuid-Soedan.

MOV St Dominicus