Missie, ontwikkeling en vrede

De M.O.V. houdt zich bezig met ontwikkelingsvraagstukken, geeft aandacht aan de inhoud van de Missie en organiseert activiteiten rond de Vredesweek, Solidaridad en Vastenactie. Eenmaal per twee jaar steunt deze groep één project in een ontwikkelingsland, waarvoor zij geld inzamelt. Ook begeleidt en steunt de groep twee priesterstudenten in ontwikkelingslanden, namelijk India en Sri Lanka.

Uw bijdrage aan de jaarlijkse collectes wordt zeer op prijs gesteld. Ook op andere momenten in het jaar kunt u uw bijdrage storten op rekening NL 12 INGB 0 001726986 van het Missiefonds St. Dominicus, onder vermelding van het doel.

Op aparte pagina’s van deze site zal er meer informatie komen over onze projecten.