Activiteiten rond zorg

Huisbezoek
Binnen de St. Dominicusparochie bestaat al een aantal jaren een bezoekersgroep voor alle parochianen die behoefte hebben aan contact.

Ziekenbezoek en ouderenzorg
Deze dienstbaarheid richt zich allereerst op de mensen die aandacht en steun nodig hebben in onze naaste omgeving. Op de eerste plaats zijn dat de zieken en de ouderen in onze gemeenschap. De bezoekgroep wil van harte mensen die dit op prijs stellen van tijd tot tijd bezoeken. Het helpt ons als u laat weten wie aandacht verdient, uzelf, als vriend of buur of familie.

Seniorendagen
Tweemaal per jaar, in de Advent en in de Vastentijd, wordt voor 65-plussers een gezamenlijke viering met daarna een gezellig samenzijn georganiseerd. Op zondag 10 april is er weer een speciale bijeenkomst voor de senioren. Daarnaast kunnen oudere parochianen deelnemen aan het jaarlijkse “Open Hof”, een geheel verzorgde dag rond een bepaald thema.

Op zondag 15 april, Beloken Pasen, is er weer een Seniorendag.

Seniorendag 18 december 2011
Op zondag 18 december wordt er van 13.00 tot 14.30 uur een Christmas High Tea georganiseerd voor de ouderen van onze geloofsgemeenschap. Mocht u de uitnodiging niet hebben ontvangen, hier kunt u deze brief alsnog downloaden en u aanmelden. Komt u ook naar de viering zondagmorgen om 10.00 uur of naar de kerstsamenzang om 15.00 uur?!