Zalig Pasen!

In de Veertigdagentijd gingen we als het ware mee langs de weg van God in de geschiedenis van mensen. In Jezus kwam Hij in menselijke gestalte onder ons. In de Goede Week volgden we de weg van Jezus in Jeruzalem. Hij klampte zich niet vast aan zijn gelijkenis met God, maar daalde af tot in de donkerste momenten van een mensenbestaan, tot in de dood, de dood van een slaaf aan het kruis… Met Pasen vieren we dat God Hem niet in de steek heeft gelaten. Zijn levenskracht was de dood te machtig. God liet Jezus verrijzen uit de dood. Een nieuwe werkelijkheid wordt in Hem openbaar. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Pasen toe! Graag reiken we u ook de overweging op Eerste Paasdag door Erik Borgman aan.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws. Bookmark the permalink.