Zalig Kerstfeest!

Vreugde en vrede zijn het onverwachte geschenk van God voor ons mensen, een kind geboren in schamele omstandigheden. In het midden van de nacht, te midden van twijfel, geweld en ontmoediging is er ook het zachte licht van Kerstmis. God wil ons een teken geven dat zijn liefde ons niet verlaat. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Kerstfeest toe! Op Eerste Kerstdag bent u om tien uur welkom in een viering van woord, gebed en zang. De zang wordt ondersteund door het cantoreskwartet. Voorganger is lekendominicaan Leny Beemer. Wij reiken u graag haar overweging aan, net als de overweging van Erik Borgman in de Kerstnacht.


This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.