Wijsheid en inzicht

Miniatuur met Thomas van Aquino - hs. Troyes, BM, 499, f. 1 - Summa Theologiae, begin 14e eeuwOnder de dominicanen is de grootste theoloog zonder twijfel nog altijd Thomas van Aquino (1225-1274). Sinds 1969 valt zijn feestdag op 28 januari, de dag dat zijn relieken in 1369 naar Toulouse werden overgebracht. Thomas schreef in zijn uiterst productieve leven zo’n zeven miljoen woorden, van de machtige delen van zijn Summa theologiae tot compacte gebeden en liedteksten. Op zondag 29 januari om 10.00 uur laat zr. Baptiste Tuin o.p. ongetwijfeld licht op hem schijnen tijdens de viering van woord en gebed in onze kerk. Van harte welkom!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.