Wandelen met God

Voor de zondagen in de Veertigdagentijd kiezen we dit jaar als thema ‘Wandelen met God’. De psalmen van die zondagen dienen als uitgangspunt. Elke zondag krijgt dit thema een nieuwe invalshoek. Op Aswoensdag begonnen we al met voeten van papier, waarop werd geschreven wat het thema voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. Een mooi begin! Wie er niet bij was, kan ook nu nog bedenken hoe je dit thema in deze Veertigdagentijd handen en voeten zou willen geven. Ook Jezus bad en zong in zijn tijd de psalmen samen met zijn leerlingen. Zeker op weg naar Jeruzalem zullen die psalmen een indringende betekenis hebben gekregen. Maar het nieuwe leven, de lente, is niet te stuiten door alle lijden en dood heen. Laten we daarom met vertrouwen en hoop in ons hart mét de psalmist de weg van Jezus gaan, en met en in Hem wandelen met God. Bij de oecumenische vespers op woensdagavond vanaf 13 maart, 19 uur, is het verbindende thema ‘Een nieuwe begin’. Aan de hand van oude verhalen horen we van mensen, die met Gods hulp een nieuw begin konden maken.
We reiken U hier ter inspiratie graag de inleiding en overweging van Erik Borgman op Aswoensdag (6 maart) aan!

This entry was posted in Bezieling, Vieringen. Bookmark the permalink.