Waarlijk verrezen!

Matthias Grünewald, Verrijzenis - Isenheimer Altar, Musée de ColmarDe weg van Jezus in de Goede Week leek te eindigen in een vernederende dood en de stilte van het graf. Door verdriet, rouw en lijden heen blijft God Hem echter trouw. Hij laat Christus opstaan uit de dood om die voorgoed te overwinnen. In die hoop op goed en voluit leven willen wij de vreugde van Pasen ervaren en delen. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een een Zalig Pasen toe!

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.