Vorming rond liturgie

In onze vieringen speelt het woord een belangrijke rol. Onder andere lezingen en psalmen worden voorgelezen, en ook zelf geschreven inleidingen en gebeden. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Op zaterdag 14 maart is er daarom weer een training voor lectoren en gebedsleiders, verzoirgd door Baptiste Tuin o.p., Ank Rinzema en Leny Beemer. Informatie over deze training vindt u in deze flyer.
In kerkelijke vieringen waarin geen koor aanwezig is, kan een cantor de gezangen ondersteunen. Deze man of vrouw zingt de verzen van de psalm voor en leidt de zingende gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op zaterdag 21 maart een workshop door Sonja Roskamp aan voor cantores en zangers die overwegen in hun kerk voor te gaan zingen. U kunt hierover meer vinden in de flyer van deze activiteit. Voor beide activiteiten kan men zich aanmelden via info@huisvandominicus.nl.

This entry was posted in Leren, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.