Vieringen rond Kerst

De Nederlandse bisschoppen hadden al besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke Kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten al waren afgelast.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur komtdaar nu bij dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden. Aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken).

De adventsvesper van woensdag 22 december is alleen via een livestream ye volgen. Ook de gezinskerstviering op 24 december vindt enkel online plaats. Bij de viering op Eerste Kerstdag is er een livestream. In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus houden we ons nadrukkelijk aan de actueel geldende richtlijnen. In de extra mededelingen van 21 december kunt u alles nalezen, inclusief een overzicht van de vieringen rond Kerst.

This entry was posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.