Viering 25 jaar Weerklank op Pinksteren

Foto Weerklank tijdens Kerstnacht 2018

Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, viert Weerklank, het kerkkoor van de de Dominicuskerk, zijn 25-jarig jubileum. Tijdens de extra feestelijke viering, die om 10.00 uur begint, zingt Weerklank enkele speciale en geliefde liederen, onder andere Soms breekt uw licht (tekst Huub Oosterhuis / muziek Bernard Huijbers), Geloofslied (tekst oud-koorlid Anita Geurts† / muziek Berny Oude Kempers), Bron van leven (tekst Anita Geurts† / muziek Peter Steijlen) en Van grond en vuur (tekst Huub Oosterhuis / muziek Antoine Oomen).

Op 8 januari 1994 werd Weerklank opgericht. Het oude gemengd koor was gestopt en er was behoefte aan een nieuw en eigentijds koor. De eerste dirigent, Peter Steijlen, wist iedereen enthousiast te maken, onder wie enkele oud-leden van het toenmalige Dominicus Jongerenkoor. Na vijf jaar werd Steijlen opgevolgd door Milada Salé. Nog wat later kreeg het koor een vaste pianist: Berny Oude Kempers. Na het vertrek van Milada nam Berny het dirigentschap op zich. Hij had ruime ervaring als arrangeur en koorleider, maar ging nu ook de Kurt Thomas-opleiding voor koordirectie volgen aan de HKU/Utrechts Conservatorium. Berny begeleidt Weerklank al ruim zestien jaar, waarvan tien jaar als dirigent/pianist. Iedereen is van harte uitgenodigd dit jubileum mee te vieren, in het bijzonder alle oud-koorleden. Na afloop van deze Pinksterviering was er gelegenheid om na te praten en herinneringen op te halen onder het genot van koffie en thee met wat lekkers. Een verslag met foto’s van de viering is te vinden op de website van Katholiek Utrecht.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.