Wereldwake

Foto wereldkaartm met kaarsjes

In de wereldwake staan we stil bij wat er gebeurt in de wereld en wat ons daarin beroert.
We luisteren naar teksten en naar muziek,
we zingen en we zetten lichtjes op de wereldkaart.
En we bidden samen.
Wij vertellen elkaar onze zorgen over de wereld,
we zijn samen stil en spreken elkaar moed in.
We delen onze dromen.

Misschien hebt u net als wij zorgen over de wereld om ons heen, maar is deze manier voor u geen geschikte vorm om uw zorgen te uiten. Misschien komt de tijd van samenkomst u helemaal niet uit, terwijl u er toch behoefte aan hebt stil te staan bij het wereldgebeuren en iets met uw zorgen te doen.

Vanaf komende september willen we onze teksten, overwegingen en gebeden gaan delen op deze website. Dan kunt u die gebruiken om op een moment dat u schikt even stil te zijn bij een aangestoken kaarsje en na te gaan welke plekken op aarde u ter harte gaan.
Op die manier kunnen we dan toch een gemeenschap zijn van biddende mensen met een open oog voor de noden in de wereld.

Carolien Luijt en Els van der Ree, leden Andreascommuniteit

Nieuwe start, nieuwe datum

In mei en juni vindt de wereldwake plaats op de 1e en 3e donderdag om 19.00 uur in de dagkapel.

Omdat velen niet in de gelegenheid waren op vrijdagmorgen 10.00 uur deel te nemen aan de Wereldwake, is besloten deze voortaan tweemaal per maand te houden elke 1e en 3e donderdagavond van de maand om 19.00 uur in de Dominicuskapel, om te beginnen op 2 en 16 mei en 6 en 20 juni. Na de zomermaanden pakken we de draad weer op, vanaf 5 september. We hopen van harte, dat velen uit onze geloofsgemeenschap gaan deelnemen!