Veertigdagentijd 2019

Wandelen met God
Voor de zondagen in de Veertigdagentijd kiezen we als thema ‘Wandelen met God’. De psalmen van die zondagen dienen als uitgangspunt en elke zondag krijgt dit thema een nieuwe invalshoek.
Met Aswoensdag begonnen we al met voeten van papier, waarop werd geschreven wat het thema voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. Een mooi begin! Wie er niet bij was, kan ook nu nog bedenken hoe je dit thema in deze Veertigdagentijd handen en voeten zou willen geven.

Ook Jezus bad en zong in zijn tijd de psalmen samen met zijn leerlingen. Zeker op weg naar Jeruzalem zullen die psalmen een indringende betekenis hebben gekregen. Maar het nieuwe leven, de lente, is niet te stuiten door alle lijden en dood heen. Laten we daarom met vertrouwen en hoop in ons hart mét de psalmist de weg van Jezus gaan, en met en in Hem wandelen met God.

Oecumenische vespers – Een nieuw begin
Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd, te beginnen woensdag 13 maart, zijn er om 19.00 uur weer een mooie oecumenische vespers in de kapel.
Voor deze oecumenische vespers kozen we voor een positieve insteek: ‘Een nieuw begin’.
Aan de hand van oude verhalen horen we van mensen, die met Gods hulp een nieuw begin konden maken. Ook wij bidden, dat we steeds ons zelf aan God toevertrouwen en zo een nieuw begin kunnen maken. Hopelijk komen we met velen, om ook door de week even stil te staan bij onze weg met God in de voetsporen van Jezus Christus.

We reiken U hier ter inspiratie alvast de inleiding en overweging van Erik Borgman op Aswoensdag (6 maart) aan.