Overzicht vieringen

Informatie over de vieringen op feestdagen, de Advent en Veertigdagentijd staat op de pagina Vieren op feestdagen. De meest actuele en complete informatie over vieringen vindt u in de wekelijkse mededelingen. De activiteitenagenda vermeldt de overige activiteiten in kerk en pastorie.

Er mogen bij vieringen voorlopig slechts dertig mensen aanwezig zijn, dus graag vooraf aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch op weekdagen, tel. 030-2935245 (9.00-12.00 uur), met vermelding van uw telefoonnummer. Kom op tijd in verband met het tekenen van een presentielijst!

De eerste vieringen in januari vinden plaats zonder kerkgangers, er komen livestreams.

De vieringen vanaf half maart tot eind juni 2020 werden tevoren opgenomen in de dagkapel. We plaatsen de opnames op de pagina met online-vieringen.

Januari

Zondag 3 januari, Openbaring des Heren, 10.00 uur: Viering van Woord en Gebed, met zang door ad-hoc koorgroep; voorganger: Erik Borgman – alleen livestream zonder kerkgangers

Zondag 10 januari, Doop van de Heer, 10.00 uur: Viering van Woord en Gebed, met zang door ad hoc-koorgroep; voorganger: Lex Janssen – alleen livestream zonder kerkgangers

Zondag 17 januari, Tweede Zondag door het jaar, 10.00 uur: Eucharistieviering met zang door ad hoc-koorgroep- voorganger: pastoor Hans Boogers – alleen livestream zonder kerkgangers

Zondag 24 januari, Week van Eenheid der Christenen, 10.00 uur: Oecumenische viering; voorgangers: ds. Mariska van Neusichem, Michiel Kersemaekers en Leny Beemer – alleen livestream zonder kerkgangers

Zondag 31 januari, H. Thomas Aquino o.p., 10.00 uur: Eucharistieviering met zang door ad hoc-koorgroep- voorganger: Jozef Essing o.p. – alleen livestream zonder kerkgangers

laatste wijziging: 18 januari 2021