Getijdengebed

Het Huis van Dominicus heeft bij het begin van de advent van 2020 haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven van de stad Utrecht en de wijk Oog in Al versterkt. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden.

Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en
zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte, en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

Door de week zijn de lauden van 8:00 uur tot 8:30 uur, de vespers van 18:30 uur tot 19:00 uur. Op zaterdag zijn de lauden een half uur later, van 8:30 uur tot 9:00 uur. Op zondag zijn er geen lauden als er die ochtend een andere viering gepland staat. De vespers zijn ook op zaterdag en zondag van 18:30 uur tot 19:00 uur. Dit is het hoofdschema, maar er zijn elke week wel wijzigingen. Kijk voor de actuele tijden hieronder of op
www.huisvandominicus.nl.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar
info@huisvandominicus.nl 

Actuele gebedstijden

Zaterdag 18 september – lauden 8:30 uur – vespers 18:30 uur

Zondag 19 september, Vijfentwintigste Zondag door het jaar – geen lauden, viering van woord en gebed, 10.00 uur – vespers, 18:30 uur
Maandag 20 september – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Dinsdag 21 september, Mattheüs, aopstel en evangelist– lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Woensdag 22 september – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Donderdag 23 september– lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Vrijdag 24 september – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Zaterdag 25 september – lauden 8:30 uur – vespers 18:30 uur

Zondag 26 september, Afsluiting Vredesweek – geen lauden, oecumenische viering in de Antoniuskerk, 10.00 uur – vespers, 18:30 uur