Getijdengebed

Het Huis van Dominicus heeft bij het begin van de Advent van 2020 haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven van de stad Utrecht en de wijk Oog in Al versterkt. Vanaf de eerste Adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden.

Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en
zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte, en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

Door de week zijn de lauden van 8:00 uur tot 8:30 uur, de vespers van 18:30 uur tot 19:00 uur. Op zaterdag zijn de lauden een half uur later, van 8:30 uur tot 9:00 uur. Op zondag zijn er geen lauden als er die ochtend een andere viering gepland staat. De vespers zijn ook op zaterdag en zondag van 18:30 uur tot 19:00 uur. Dit is het hoofdschema, maar er zijn elke week wel wijzigingen. Kijk voor de actuele tijden hieronder of op
www.huisvandominicus.nl.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar
info@huisvandominicus.nl 

Actuele gebedstijden

Zaterdag 19 november – lauden 8:30 uur – vespers 18:30 uur

Zondag 20 november, Christus Koning, geen lauden – 10:00 uur woord- en gebedsviering – vespers 18:30 uur
Maandag 21 november – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Dinsdag 22 november – lauden 8:00 uur – 9:30 uur wereldwake – vespers 18:30 uur
Woensdag 23 november – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Donderdag 24 november – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Vrijdag 25 november – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur
Zaterdag 26 november – lauden 8:30 uur – vespers 18:30 uur

Zondag 27 november, Eerste Zondag van de Advent, geen lauden – 10:00 uur eucharistieviering – vespers 18:30 uur