Getijdengebed

Het Huis van Dominicus heeft bij het begin van de advent van 2020 haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven van de stad Utrecht en de wijk Oog in Al versterkt. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden.

Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en
zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte, en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

Door de week zijn de lauden van 8:00 uur tot 8:30 uur, de vespers van 18:30 uur tot 19:00 uur. Op zaterdag zijn de lauden een half uur later, van 8:30 uur tot 9:00 uur. Op zondag zijn er geen lauden als er die ochtend een andere viering gepland staat. De vespers zijn ook op zaterdag en zondag van 18:30 uur tot 19:00 uur. Dit is het hoofdschema, maar er zijn elke week wel wijzigingen. Kijk voor de actuele tijden hieronder of op
www.huisvandominicus.nl.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar
info@huisvandominicus.nl 

Actuele gebedstijden

Zaterdag 8 januari – lauden 8:30 uur; vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen

Zondag 9 januari, Doop van de Heer – geen lauden – 10:00 uur viering van woord en communie; vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Maandag 10 januari – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Dinsdag 11 januari – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Woensdag 12 januari –  lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Donderdag 13 januari – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Vrijdag 14 januari – lauden 8:00 uur – vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen
Zaterdag 15 januari – lauden 8:30 uur; vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen

Zondag 16 januari, Tweede Zondag door het jaarr – geen lauden – 10:00 uur lichtviering; vespers 18:30 uur niet publiekelijk toegankelijk vanwege de coronamaatregelen