Vieren

De paaskaars van 2011Als geloofsgemeenschap komen we graag in een viering bij elkaar om samen ons dagelijkse leven met alle vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie op te doen.

Op de feestdagen van grote dominicaanse heiligen als Domincus Guzman, de stichter van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena vieren wij zoveel mogelijk eucharistie, om naar het voorbeeld van Jezus Christus het Woord en de Tafel te delen als symbool en beleving van ons eigen gedeelde leven met anderen. In de vieringen van Woord-Gebed-Zang worden we aan onze doop herinnerd. De vieringen op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur.

We zoeken in gebedsdiensten en meditaties aandacht en stilte om te raken aan het Geheim van ons leven, om in de diepte van ons zelf te luisteren naar wat waar en echt is.

In alle vieringen hopen we in woorden en gebaren, in symbolen en rituelen op het spoor te komen van Gods aanwezigheid midden in ons leven van alledag om ons zo steeds weer bemoedigd en gedragen te weten.

Praktische informatie vindt u in het overzicht van de vieringen.

Vieringen

*zondag 10.00 uur in de kerk
na afloop ontmoeting met koffie

*dinsdag 9.30 uur
Wereldwake
na afloop ontmoeting met koffie

*Eerste vrijdag van de maand 10.00 uur in de dagkapel viering van woord en gebed
na afloop ontmoeting met koffie

*Eerste zondag van de maand 10.00 uur
Bid & Breakfast

*Derde zondag van de maand 10.00 uur
Andreasviering met de Schola Dominicana

Vieringen Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

*in de Advent en Vastentijd
woensdag 19.00 uur: Vespers in de dagkapel

Zie voor de actuele planning Vieringen op feestdagen

Eerste Vrijdagvieringen

Op elke eerste vrijdag van de maand vindt in de dagkapel van de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte viering van woord en gebed plaats. We zingen enkele liederen en er wordt uit de Schriften gelezen. In een korte overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. De Eerste Vrijdagviering biedt een moment van bezinning en samen vieren in kleine kring aan het begin van iedere maand.

Wereldwake

Op disndagmorgen houden we wekelijks om 9.30 uur een korte wereldwake. Er klinkt muziek, een treffende tekst wordt uitgesproken, we overwegen in stilte het gehoorde, en al dan niet met eigen woorden kan men een lichtje plaatsen op een wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen verzorgen deze vieringen.

Andreasviering

Op de derde zondag van de maand – behalve in de zomer – vieren we ‘s ochtends in de vorm van feestelijke lauden, met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes, veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius. Leden van de Andreascommuniteit houden een korte meditatie en spreken voorbeden uit.