Vesperviering Wereldgebedsdag voor de schepping

Laudato Si'-raam, Sint-Baafskathedrasal, Gent (detail)

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie voor uit het bijbelboek Genesis. In 1989 riep patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om jaarlijks een scheppingsperiode in te stellen. Sinds die tijd wordt deze gehouden van 1 september tot 4 oktober. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot Wereldgebedsdag voor zorg om de schepping. Als start van de scheppingsperiode wordt in de Dominicuskerk op vrijdag 1 september om 16.30 uur een speciale vesperviering gehouden met als thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’. Pastoor Hans Boogers en lekendominicaan Erik Borgman zullen hierin voorgaan. U bent hierbij van harte welkom!

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.