Vertrouwen tegen wantrouwen in

De Schriftlezingen in de viering van zondag 10 juni handelen met name over de aloude vraag naar het kwaad. In het evangelie van Marcus stelt Jezus dat het kwade in zichzelf verdeeld is. Hoe werkt dat dan, vraag je je af. In een sprankelende overweging die het herlezen waard is, nam voorganger Erik Borgman de kerkgangers mee naar nieuwe perspectieven. Ook deze keer delen we graag zijn overweging met u. In onze rubriek Ter inspiratie vindt u meer overwegingen van Erik Borgman en andere voorgangers in de Dominicuskerk. Voor lekendominicanen als Borgman staat de verkondiging van het evangelie centraal, geen wonder dat we op deze site zoveel overwegingen plaatsen!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen. Bookmark the permalink.