Vastenactie 2023: Voor een leefbare woonwijk in Brazilië

Foto meisje bij avond in Braziliaanse stadDe drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen-)wijk Alto da Gloria. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer informatie op de site van de RKDU. Geven kan op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus. Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com. Download gerust ook de flyer (PDF)!

This entry was posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.