Vastenactie 2021: Elk kind naar school in Zuid-Afrika

Foto schoolkinderen in een Afrikaanse school

De Veertigdagentijd is begonnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus (Leidsche Rijn) in de Veertigdagentijd actie voor een project in Zuid-Afrika: “Elk kind naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie staat in het parochieblad Tussentijds en in deze flyer (PDF) die ook achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021. Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.