Utrecht en Noord-Irak

De kathedraal van Kirkuk - bron: www.dominicanen.nlIn de afgelopen Veertigdagentijd is in de Utrechtse parochies op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het werk van bisschop Yousef Mirkis o.p. in Noord-Irak, speciaal in Kirkuk. Hij heeft in een gebied met veel vluchtelingen uit andere streken van Irak de zorg voor een kamp met 4000 mensen. Daarnaast geeft hij 700 jonge mensen van verschillende etnische en religieuze achtergrond de kans om in eigen land te blijven studeren. Voor deze laatste taak hebben de Utrechtse parochies de bisschop hun steun toegezegd en werd dit jaar ook de vastenactie gehouden. Er zijn liefst drie rekeningnummers opengesteld om uw bijdrage te ontvangen: NL78 RABO 0181 9165 25 St.-Martinusparochie, Utrecht; NL66 RABO 0176 9931 18 R.K. Parochie St Ludgerus; NL23 INGB 0000 1485 01 Salvatorparochie St. Catharina, onder vermelding van “Aktie Kirkuk 2017”.

Van 20 april tot 30 april bezoekt een delegatie uit Utrecht met onder andere zr. Yosé Höhne-Sparboth en Gerrit Jan Westerveld Noord-Irak. We zullen hier attenderen op hun reisverslagen, hier allereerst een bijdrage van Erik Borgman, het begin van een serie die u kunt volgen op de website van de Nederlandse dominicanen. Over eerdere bezoeken staan verslagen op de site Kirkuk Utrecht.

This entry was posted in Dominicanen, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.