Thomas van Aquino over God en lijden

Initiaal met Thomas van Aquino al onderrichtend; 4e kwart 13e eeuw? - Angers, BM, ms. 208, f. 1Thomas van Aquino (1225-1274) was een dominicaanse theoloog, een groot doordenker van het mysterie van God. In zijn hoofdwerk, de Summa Theologiae, schreef hij wikkend en wegend over God, over Jezus Christus, de mens en de wereld. In zijn overweging op het feest van deze grote heilige op zondag 27 januari bracht Jozef Essing o.p. ook Thomas’ vusie op God en lijden ter sprake. God is betrokken bij al wat gebeurt, niet bij één ding apart, maar bij heel de schepping, heel het mensenverband. Echt een overweging om nog eens rustig na te lezen, hier of in onze vaste rubriek Ter inspiratie!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.