Stad in het licht

Flyer Bid & Breakfast 1 december 2019, "Stad in het licht"

Iedere eerste zondag van de maand is er van 10.00-11.00 uur in de Dominicuskerk een speciale viering, Bid & Breakfast. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt: wat sneetjes brood, een bolletje, wat beleg, fruit, sap of iets heel anders. Dat wordt op de gedekte tafels gezet waar koffie en thee al klaarstaan. Na enkele mededelingen begint de viering. We luisteren naar verhalen uit de Schrift, delen eten en drinken met elkaar en praten over het thema van de viering. We luisteren naar muziek, zingen en bidden. Na afloop ruimen we samen op. Op zondag 1 december komen we samen rond het thema Stad in het Licht. Aan het begin van de Advent, de tijd op weg naar Kerstmis, is de vraag hoe je die weg gaat, en wat aandacht daarbij betekent. Wees welkom!

This entry was posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.