Sta op, het wordt lente!

Foto Marian Geurtsen, 2018Op de derde retraitedag van dit seizoen nodigt de lente ons uit tot een nieuw begin. Boven de grond lijkt veel nog doods, maar daaronder ontkiemt nieuw leven. Wat is in jouw leven op een dood punt beland? Wat wil jij nieuw leven inblazen? In de drukte van alledag is het moeilijk daarbij stil te staan. Daarom biedt het Huis van Dominicus aan het begin van ieder seizoen een retraitedag aan. Een dag van meditaties, stilte, naar buiten gaan en (creatieve) bezinningsopdrachten. We laten ons inspireren door Bijbelse verhalen over opstaan uit de dood, zoals het Hooglied: ‘Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste. Kijk maar, de winter is heen. Op het veld staan weer bloemen; de tijd om te zingen breekt aan’. De dag wordt begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider. Op woensdag 13 maart bent u vanaf 10.00 uur welkom. Elders vindt u meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelding.


This entry was posted in Bezieling, Nieuws. Bookmark the permalink.