Werkgroepen

De activiteiten in onze geloofgemeenschap worden mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers in de verschillende werkgroepen. Behalve het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn dat er enkele tientallen.

Het overzicht hier is beknopt en dient vooral als illustratie van de vele vormen waarin onze geloofsgemeenschap gestalte krijgt.

Liturgie
Werkgroep Liturgisch Beleid – kaderwerkgroep
Liturgisch Beraad – halfjaarlijks overleg van de liturgische werkgroepen
Voorgangersoverleg
Overleg oecumenische vieringen
Werkgroep Uitvaarten
Organisten
Lectorenoverleg
Cantoresgroep
Kostersgroep
Collectantengroep
Misdienaars
Bloemverzorging
Werkgroep Koffie op zondag

Koren – zie ook de korenpagina

Weerklank – parochiekoor op de eerste zondag van elke maand en op feestdagen
Cantorij – parochiële zanggroep voor de liturgie; één keer per maand
Ouderkoor – koor met ouders van kinderen die hun Eerste Communie doen of het vormsel ontvangen; twee keer per jaar

Catechese
Werkgroep Kinderwoorddienst
Werkgroep Volwassenencatechese

Diaconie en pastoraat
Werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling)
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Werkgroep Senioren
Bezoekgroep
Rondbrengen communie
Werkgroep Dominitax – vervoer naar en van vieringen voor mensen die slecht ter been zijn

Overige werkgroepen
Contact met zusterparochie St. Elia, Boekarest, Roemenië
Werkgroep Pastorie
Gastvrouwen/~heren
Onderhoud Pastorie
Onderhoud tuin
Gebouwbeheer
Werkgroep Kerststal
Redactie parochieblad Gesprek
Werkgroep gereedmaken Gesprek
Bezorgers Gesprek
Webteam