Pastoraatsgroep

Sinds juni 2005 is in onze geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep actief bestaande uit toegewijde vrijwilligers. De pastoraatsgroep is het brandpunt van alle activiteiten. Inhoudelijke invulling wordt gegeven aan de hand van de taken:
Liturgie, Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en coördinatie.

Binnen de pastoraatsgroep geven vier mensen in collegiaal verband vorm aan deze taken:

– Liturgie: Leny Beemer
– Catechese voor jeugd en jongeren: Ank Rinzema
– Catechese voor volwassenen: Leny Beemer
– Diaconie: Hans Wiegers
– Gemeenschapsopbouw: allen
– Coördinatie/teamleiding: vacature

De pastoraatsgroep komt wekelijks (dinsdagmiddag) bij elkaar, bespreekt het wel en wee van de parochie en stemt de aktiviteiten op elkaar af.

Dinsdag- en vrijdagmorgen is er altijd iemand van de pastoraatsgroep aanwezig in de pastorie. De pastoraatsgroep is ook per mail bereikbaar, op info.dominicus@katholiekutrecht.nl.