Koren

Kerstconcert door Weerklank, Amor Vincit en Otia op 20 december 2009

Zingen bij WEERKLANK

De Dominicuskerk biedt ruimte aan verschillende koren, allereerst aan het parochiekoor. WEERKLANK is in januari 1994 opgericht met als doel, de eerste zondag van de maand en op feestdagen, te zingen in vieringen van de St. Dominicuskerk
Het repertoire komt uit diverse bronnen (o.a. Gezangen voor Liturgie) maar met een accent op liederen van H. Oosterhuis op muziek van A. Oomen en B. Huijbers. Verder wordt er gebruik gemaakt van composities en teksten van voormalige dirigenten en leden van het Dominicus Jongerenkoor zoals Peter Steijlen, Juliette Dumoré en Anita Geurts. De huidige dirigent, Berny Oude Kempers, heeft ook muziek voor het koor gecomponeerd.
In de wekelijkse repetities worden de liederen voor de vieringen ingestudeerd en wordt er aandacht besteed aan zangtechniek, stem- en stemgroepvorming en vooral muzikale beleving. Het koor heeft momenteel 15 leden en daarvan zijn 7 leden al lid sinds de oprichting.
Het koor staat onder leiding van Berny Oude Kempers die ook de begeleiding verzorgt aan de piano. Het niveau van het koor is de laatste jaren sterk verbeterd en dat heeft het enthousiasme om te zingen nog verhoogd. Op dit moment is er bij de sopranen en de alten plaats voor nieuwe koorleden. Zangervaring en kennis van notenschrift is een pré maar niet vereist! Zingen bij Weerklank is een mooie kans om dit te leren. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen luisteren of mee te doen met een repetitie.
De repetities zijn elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur in de kerk, met uitzondering van de zomervakantie. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact op met mevr. Riet van Gent, tel. 030 2931634, of mevr. Will Kuijpers, e-mail: wagmkuijpers@hotmail.com.

Bij de Eerste Communie en bij de toediening van het H. Vormsel zingt een koor van ouders van de eerste communicanten en vormelingen, het zogeheten Ouderskoor, geleid door Christian Boel..

Andere koren in de Dominicuskerk

Door de week repeteren behalve Weerklank ook de koren Decamerone, Amor Vincit en Existe in onze kerk. Deze kamerkoren luisteren regelmatig vieringen op.

Decamerone is een kamerkoor met achttien leden onder leiding van Hebe Champeaux. Meer informatie vindt u op de website van Decamerone.

Kamerkoor Amor Vincit is opgericht in 2002 op initiatief van zangers in Oog-in-Al. Dit koor met ruim twintig leden wordt geleid door Michel de Kort. Op www.amorvincit.nl stelt dit koor zich verder voor.

Sinds 2003 bestaat Kleinkoor Existe. Dit koor telt momenteel zestien leden. Existe wordt gedirigeerd door Christian Boel. Op www.kleinkoorexiste.nl wordt meer verteld over Existe.

Ook het vrouwenkoor Otia geeft geleid door Astrid Krause regelmatig concerten in de Dominicuskerk. Op hun eigen website vindt u meer over dit koor.