Gemeenschap

Door samen te vieren, zorg en aandacht voor elkaar bouwen we aan een levende gemeenschap van mensen. Hoe proberen we dat te doen?

Samen vieren
Door samen te vieren en na de vieringen samen koffie te drinken, van elkaar te horen hoe het gaat of hoe het niet meer gaat. Kortom met belangstelling naar elkaar te kijken en te luisteren!

Bereikbaarheid
Door goed bereikbaar te zijn via telefoon, iedere dag van 09.00 uur tot 12.00 uur op 030-2935245. U krijgt een van onze gastvrouwen of gastheren aan de lijn, aan wie u uw vragen kunt stellen. Zij beantwoorden zo mogelijk uw vraag of zorgen er voor, dat uw boodschap doorgegeven wordt aan de juiste persoon.

Onze pastorie staat op werkdagen ‘s ochtends voor u open. U bent er welkom voor een kopje koffie, een praatje, een vraag. Op dinsdag en vrijdag is er een lid van de pastoraatsgroep aanwezig. Vrijdagmorgen drinken we gezamenlijk koffie in de pastoraatskamer. Op weekdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur de kerk inkijken vanuit de entreehal. De Mariakapel is dan geopend voor gebed.

Onze bereikbaarheid is buiten de boven aangegeven tijden geregeld via een mobiel nummer: 06-30511279. Dit nummer kunt u in nood- of spoedeisende gevallen dag en nacht bellen.

Informatie
Elke week kunt u zondags een exemplaar meenemen van de wekelijkse mededelingen. U kunt de mededelingen ook nalezen op deze site.

Om de zes weken wordt ons parochieblad Gesprek uitgegeven. Hierin vindt u alle vieringen en andere aktiviteiten. ‘Een leuk boekje, ik lees dat helemaal uit’, horen we vaak van onze parochianen.

Zowel voor het parochieblad Gesprek als de parochiegids kunt u zich opgeven als abonnee, zodat u de bladen thuis ontvangt. Opgave via onze gastvrouwen/-heren of via het parochiesecretariaat: e-mail: info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

Vrijwilligers
Met een groep enthousiaste vrijwilligers zorgen we er voor, dat onze parochie en onze kerk een plek is en blijft, waar mensen graag komen. Dit gaat niet vanzelf! Neem gerust een kijkje in onze vacaturebank! Uw hulp is hard nodig en wordt zeer op prijs gesteld. Er zijn allerlei werkgroepen waaraan u kunt deelnemen.

Contacten in de wijk
We proberen de feesten van de kerk zo veel mogelijk te verbreden naar onze wijk en werken daartoe samen met andere instanties en stichtingen in de wijk zoals bijvoorbeeld Het Wilde Westen en de Oranjevereniging. De Sint-Maartensviering op 11 november is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze en andere verenigingen vindt u ook op de pagina met weblinks.