Samen doorgaan

Op zondag 9 februari is het al zes weken na midwinter, de donkerste dag van het jaar. Langzaam keert het licht terug, of verbeeld je je het maar? Op de Vijfde Zondag van het jaar stond zuster Baptiste Tuin van de dominicanessen van Voorschoten in haar overweging stil bij het evangelie over het zout van de aarde en het licht voor de wereld. “Jullie zijn het licht voor de wereld”, zei Jezus. Net als de leerlingen worden we zelf aangesproken door die vaststelling die ook een vraag is voor mensen hier en nu. Tijdens de viering van woord, gebed en zang klonken ook liederen en teksten van Anita Geurts, lang lid van het jongerenkoor en van Weerklank. In onze rubriek Ter inspiratie kunt u deze overweging en andere overwegingen nalezen.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.