Pinksteractie voor Nederlandse missionarissen

Banner WMN 2022

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt. Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de jaarlijkse Pinksteractie!

Mede dankzij uw financiële ondersteuning kan WNM bijdragen in de hoge ziektekosten van missionarissen en missionair werkers en de kosten van een welverdiend verlof om even op verhaal te komen. Uw financiële steun wordt door de missionarissen en missionair werkers ervaren als een uiting van solidariteit. Op 5 juni (Pinksteren) zal er een deurcollecte zijn voor dit doel.
MOV St Dominicus

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.