Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

Banner WMN 2024 (detail)

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht. De boegbeelden van dit jaar zijn: missiewerkers Maria Poulisse en Fera Agricola. Maria doet al meer dan 30 jaar prachtig werk voor kinderen met een beperking in Colombia. Fera helpt elke dag opnieuw vanuit haar hart de sociaal zwakkeren in Malawi.
Scancode WMN 2024

Door te erkennen dat ieder mens meetelt, brengen missionarissen en missionair werkers ze hoop waar wanhoop heerst en liefde waar haat regeert. WNM biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantie geld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij nood gevallen een beroep kunnen doen.

U kunt hieraan bijdragen bij de deurcollecte van Zondag 19 mei (Pinksteren) of op rekening NL30RABO0171211111 van WNM in Den Haag of scan de QR-code.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV Sint-Dominicusgeloofsgemeenschap

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.