Pasen, een nieuw begin

Met Jezus’ slavendood aan het kruis is het verhaal van zijn lijden niet definitief afgelopen. Zijn belofte van opstanding uit de dood zal Hij volbrengen. Gods kracht heeft Hem doen verrijzen uit de dood, om zijn leerlingen voor te gaan vnauit Galilea. Het laatste woord is niet aan de dood! Moge het onverwachte en menselijk onmogelijke met Pasen ook hier en nu mogelijk worden, als een nieuw begin van leven. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u dan ook van harte een Zalig Pasen toe! Op Eerste Paasdag was u welkom in de viering van woord, gebed en communie om 10.00 uur. De zang werd verzorgd door de koren Weerklank en de Schola Dominicana. Graag reiekn we u ook de overweging aan van lekendominicaan Erik Borgman.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.