Vieren rond Dominicus

Deze dagen zijn onze gedachten allereerst bij de ramp die de stad Beiroet en het volk van Libanon trof. Met hen treuren we om de slachtoffers en gewonden, maar we zien ook hoe er van alle kanten hulp komt. We gedenken hen in onze gebeden. Op zondag 9 augustus vieren we wat ingetogener dan andere jaren het feest van de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de dominicanen, een orde van verkondiging en zielzorg. In de viering om 10.00 uur op het feest van de patroonheilige van onze kerk zal Jozef Essing o.p. voorgaan. Graag nodigen we u uit om bij deze eucharistieviering aanwezig te zijn! Met genoegen reiken we u hier de overweging van Jozef Essing aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vieren rond Dominicus

Vieren tijdens de zomer

Foto binnentuin bij Dominicuskerk

Het is zomer! De schoolvakantie zijn ook voor onze regio begonnen. De vakantie wordt en voelt ongetwijfeld anders dan in andere jaren. We wensen u graag ruimte toe voor rust, bezinning en samenzijn met familie en vrienden. Als in andere jaren vieren we op zondag afwisselend in de Dominicuskerk (12 en 26 juli, 9 en 23 augustus) en de Antoniuskerk (19 juli, 2, 16 en 25 augustus). Zoals steeds zijn de overwegingen uit vieringen in de Dominicuskerk te vinden in de rubriek Ter inspiratie van onze site. Graag tot ziens in onze vieringen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren tijdens de zomer

Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Poster eextra actie Kerkbalans 2020De coronacrisis heeft de samenleving danig geraakt. Vooral kwetsbare mensen worden soms hard getroffen. De kerken, en ook onze kerk, spannen zich in om juist nu bij hen aanwezig te zijn en hen te steunen. Voor een deel rekenen kerken op trouwe en nieuwe vrijwilligers, voor een deel ook op uw financiële steun. De gebruikelijke collectes konden maandenlang niet plaatsvinden. Daarom doet de Dominicuskerk op u een beroep om ons ook nu financieel te steunen, zodat wij kunnen doorgaan met al het goede dat we zichtbaar of wat meer verborgen doen voor anderen. In de bijgevoegde brief vertelt pastoor Hans Boogers meer over deze actie. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL91 INGB 0000 5780 54 t.n.v. RK Par. St. Ludgerus Dominicuskerk, o.v.v. extra gift corona.

Posted in Nieuws, Samenleving | Comments Off on Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Vieren vanaf 5 juli

Mons

Sinds het begin van de coronacrisis hebben wij iedere zondag online-vieringen op onze site gezet. De laatste online-viering was op zondag 28 juni. Alle vieringen blijven beschikbaar via ons YouTube-kanaal.

Op zondag 5 juli is er om 10.00 uur in de kerk een eucharistieviering. Dominicaan Stefan Mangnus gaat dan voor. U bent van harte welkom! Uiteraard zorgen we ervoor dat we op een veilige manier kunnen samenkomen. U vragen wij om uw komst van tevoren te melden via info@huisvandominicus.nl of door te bellen naar 030-2935245 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur). Vanaf 12 juli is aanmelding vooraf niet meer nodig. We vragen u wél bijtijds te komen vanwege het noteren van namen.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren vanaf 5 juli

Oud-pastor Jan Goes overleden

Foto Jan Goed door Arjan Broers, februari 2019Op 18 juni overleed in Nijmegen pater Jan Goes o.p. Hij werd bijna 89 jaar. Jan Goes kwam ter wereld in 1931 te Alkmaar. In 1951 trad hij in bij de dominicanen en in 1957 werd hij tot priester gewijd. Van 1958 tot 1988 werkte hij op de Antillen. Terug in Nederland werd hij eerst pastor van de Dominicusparochie, en later van de Antonius-O.L.V. van Goede Raad. Ook als emeritus bleef hij in Utrecht wonen. In 2011 verhuisde hij naar Berg en Dal. Zijn laatste levensfase bracht hij door in Aqua Viva te Nijmegen. Donderdag 25 juni vindt in kleine kring zijn uitvaart plaats in de Dominicuskerk te Nijmegen. Met zijn beweeglijke manier van doen was Jan Goes heel aanwezig, in zijn ogen waren binnenpretjes nooit ver weg. Moge hij binnengaan in Gods licht! Op de website van de Nederlandse dominicanen vindt u een langer in memoriam. We reiken hier graag de overweging aan die Gerrit Jan Westerveld hield bij de uitvaart.

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Oud-pastor Jan Goes overleden

Samen vieren in onze kerk

De glazen ingang van de DominicuskerkZondag 5 juli is het eindelijk zover: we gaan weer samen vieren in onze Dominicuskerk. Van harte welkom! Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde regels houden, maar die nemen we voor lief. We zorgen voor veilige looproutes en hygiënezuilen. Van u vragen wij om niet te komen als u koorts hebt of verkouden bent. Bij de ingang ligt een presentielijst die u moet tekenen. Na afloop is er geen koffie en van de wc kan men alleen in noodgevallen gebruik maken.

Net als overal geldt ook in de kerk: aanmelden is verplicht. Graag uiterlijk de dag vóór de viering. Het liefst per mail naar info@huisvandominicus.nl, maar bellen mag ook: 030-2935245 (werkdagen tussen 9.00-12.00 uur).

We zien u heel graag op 5 juli. De Paaskaars wordt alsnog feestelijk binnengedragen. Stefan Mangnus o.p. gaat voor in de eucharistieviering.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Samen vieren in onze kerk

Voorzichtig vooruitkijken

De binnentuin van de Dominicuskerk, april 2020Eind mei worden inmiddels voorzichtig een aantal beperkende maatregelen in de samenleving vanwege het coronavirus opgeheven. Dat betekent niet dat alles meteen terug is bij het oude. Grotere bijeenkomsten zijn pas vanaf juli mogelijk. Daarom gaan we in juni door met de online-vieringen. De Mariakapel blijft iedere dag geopend om er een kaarsje aan te steken en te bidden. In het Huis van Dominicus beginnen we in juli met een beperkt aantal openbare activiteiten. De eerste viering in de kerk wordt een eucharistieviering op zondag 5 juli, het feest van de Martelaren van Gorcum en Johannes van Keulen o.p. Stephan Mangnus o.p. zal in deze viering voorgaan. In de nieuwe aflevering van ons blad GESPREK – dat u ook kunt downloaden als PDF – leest u meer over de beoogde herstart in de zomer. Wij attenderen u verder ook op de site van het Huis van Dominicus, maar wij hopen vooral u gezond en wel in juli terug te zien.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Voorzichtig vooruitkijken

Voor de thuisblijvers in coronatijd

Onlangs stuurden we de senioren van onze geloofsgemeenschap een kaart toe met deze afbeelding van Maria in een krans van rozen. Het gebed daarbij tot Maria voor thuisblijvers in coronatijd reiken we graag ook hier aan:

Moeder van God en onze moeder,
vol vertrouwen bidden wij tot u:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Amen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Voor de thuisblijvers in coronatijd

Vieren en nabij zijn

Icoon Catharina van SienaOp de Derde Zondag van Pasen vieren we dit jaar ook de dominicaanse heilige Catharina van Siena (1347-1380). Deze bijzondere vrouw had vele kwaliteiten. Ze was niet alleen een mystica, maar ze was ook heel praktisch. Ze verzorgde zieken tijdens een pestepidemie, begeleidde terdoodveroordeelden en mengde zich in de politiek van haar tijd. Ze schreef brieven aan allerlei mensen. Ze overtuigde de paus dat hij vanuit Avignon naar Rome moest terugkeren. Haar compassie en betrokkenheid zijn een inspirerend voorbeeld. Leny Beemer is de voorganger in de online-viering voor deze zondag. Graag reiken we hier ook haar overweging aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren en nabij zijn

Leven in het licht van Pasen

Op een merkwaardige wijze raakten dit jaar de beleving van de Veertigdagentijd en ons bestaan als mensen in de tijd van het coronavirus aan elkaar. Hoe gaat de weg verder? Hoe komen we er doorheen? Met Pasen vieren we dat de lijdensweg van Christus die op Goede Vrijdag in eenzaamheid en machteloosheid tegenover geweld leek te eindigen toch niet het einde is. Gods levenskracht bleek groter dan de dood. Dat zijn kracht die Christus deed opstaan uit de dood ook ons mag bemoedigen en sterken op onze levensweg! De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk en het Huis van Dominicus wensen u van harte een Zalig Pasen toe.

Voor de viering van Eerste Paasdag, tevoren opgenomen in onze kerk, kunt u de opname bekijken. Op ons eigen videokanaal kunt u ook de vieringen van de Goede Week terugzien.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Leven in het licht van Pasen