Maria Koningin van de Rozenkrans

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkIn de orde van de dominicanen speelt de rozenkrans van oudsher een grote rol. Die traditie houden we in ere. Sommigen vinden het een ouderwets gebed, maar geleidelijk is er weer een herwaardering voor dit meditatieve gebed, waarin de geheimen van ons geloof worden overwogen: De Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen, de Glorievolle Geheimen en de Geheimen van het Licht. De Nederlandse provincie van de dominicanen is toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. Vandaar, dat we dit feest ook in onze Dominicuskerk  op zondag 11 october om 10.00 uur feestelijk vieren met een eucharistieviering. Pater Jozef Essing o.p. gaat erin voor. In october bidden we op vrijdagmorgen om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. Graag reiken we u hier zijn overweging aan, die ook te vinden is onder Ter inspiratie.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Maria Koningin van de Rozenkrans

Nieuwe maatregelen rond de vieringen

Zoals u vast wel hebt vernomen via de media heeft de overheid met het interkerkelijk Contact in Overheidszaken afgesproken dat ook kerken zich houden aan de regel dat er binnen niet meer dan 30 mensen (exclusief voorganger en dienstdoende vrijwilligers) bij elkaar komen. Uiteraard geven wij aan deze oproep gehoor. De vieringen gaan dus gewoon door en u wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen! Aanstaande zondag is er een eucharistieviering waarin pater Jozef Essing o.p. voorgaat.

Wel vragen wij u om u vóór het weekend aan te melden voor de vieringen, graag met vermelding van uw telefoonnummer. Dat kan per mail via info@huisvandominicus.nl of telefonisch 030-2935245, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Mocht u andere parochianen tegenkomen, geef dit dan s.v.p. door. We hebben helaas niet van iedereen een mailadres.

U wordt zoals altijd ontvangen bij de deur. Iedereen die zich heeft aangemeld, staat al op een lijst dus er wordt alleen afgevinkt. U hoeft verder niets te doen. Wel fijn als u op tijd aanwezig bent. Het is niet verplicht een mondkapje te dragen, maar de overheid raadt dringend aan dat wel te doen bij verplaatsingen. Daarom zal het ontvangstcomité bij de deur u met mondkapje begroeten.

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Nieuwe maatregelen rond de vieringen

Bid & Begin

Poster Bid & Begin, 4 oktober 2020

Op zondag 4 oktober is er letterlijk een nieuw begin van wat voorheen de Bid & Breakfast was, maar nu de naam Bid & Begin heeft gekregen. Er is dus geen ontbijt bij, je hoeft alleen maar zelf te komen. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Begin

Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek

Logo Vredesweek 2020

De Zondagavondzang worden Zondagavondvespers: we mogen immers nog niet samen zingen. Wel willen we graag blijven samenkomen om samen met onze gemeenschap de zondag te vieren, zeker ook aan het begin van de Vredesweek van dit jaar. We leggen bij deze viering de nadruk op verstilling rondom de Bijbelse teksten. De gemeenschap zal meer teksten samen hardop lezen en bidden. Daarnaast zingen enkele cantores onderdelen als opening, lichtritus en antifonen, onder begeleiding van Leny Beemer. Alle aanwezigen, ook de zangers, zitten gewoon in de banken, met voldoende afstand van elkaar. Op zondag 20 september bent u om 17.30 uur van harte welkom in de Dominicuskerk.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek

Eerste Communieviering 13 september

Eerste Communieproject 2020Door de bijzondere omstandigheden van dit jaar kon de Eerste Communieviering dit jaar niet in mei plaatsvinden. Zondag 13 september om 10.00 uur is het gelukkig zo ver: Evi, Krijn, Fons, Tchamile, Jacob en Jan Joost gaan hun Eerste Communie doen. In de eucharistieviering zal pastoor Hans Boogers voorgaan. Een kwartet uit het Ouderskoor zal onder leidjng van Christian Boel de zang verzorgen. De banken vooraan in de kerk zijn uiteraard de plek waar de feestelingen, hun ouders en familie mogen plaatsnemen. Komt u op tijd naar de kerk vanwege het noteren van de namen? Graag wensen we de eerste communicanten een fijne viering toe.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Eerste Communieviering 13 september

Bij de start van een nieuw seizoen

Gebroken maar gelijmde schaalSoms lijkt de vertrouwde wereld aan stukken. Nieuws van allerlei aard tuimelt over je heen. We doen wel lijmpogingen, maar de breuklijnen blijven zichtbaar. De afbeelding van een gelijmde schaal is niet voor niets gekozen bij een van de activiteiten in het komende najaar. Het derde zomerconcert van zondag 6 september kan vanwege ziekte niet doorgaan. Op zondag 4 oktober vindt dit concert alsnog plaats.

Vanaf 1 september zijn we gestart met vaste activiteiten als de Huiskamer van Dominicus en het Bijbelleerhuis. Uiteraard houden we ons daarbij aan de corona-richtlijnen. Daarom is tijdige aanmelding voor onze activiteiten via info@huisvandominicus.nl belangrijker geworden dan voorheen. Een initiatief als de avonden met jonge theologen, de Jonge Hemelbestormers, zetten we vanaf donderdag 24 september voort. De Dominicusleesgroep begint op woensdag 2 september, aan een nieuw boek: Groene theologie van Trees van Montfoort. Op dinsdag 15 september begint een nieuwe cursus christelijke meditatie met als thema kwetsbaarheid. Begeleider is theoloog Marian Geurtsen. De wereldwake gaat vanaf vrijdag 11 september weer wekelijks plaatsvinden, nu in de Dominicuskapel. Bij dit alles blijven we in het Huis van Dominicus ook reflecteren op onszelf, op geloof en samenleving. Elke maandag vindt u op de site van het Huis van Dominicus de column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Bij de start van een nieuw seizoen

Een social sofa in Utrecht-West

Werken aan het mozaïek op een social sofaUtrecht-West krijgt over enkele maanden in het park aan de Johan Wagenaarkade een nieuwe bank met een kleurrijk mozaïek. De bank is een social sofa, het resultaat van samenwerking van verschillende groepen in de wijk, bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.
De social sofa is een initiatief van bewoners van het AZC aan de Joseph Haydnlaan en inwoners van Oog in Al en Kanaleneiland in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Social Impact Factory, Plan Einstein en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.
Kunstenaars hebben een voorstelling voor de bank gemaakt die het verlangen verbeeldt naar een vreedzame en veilige omgeving voor iedereen. Inwoners van Utrecht-West worden uitgenodigd om samen het ontwerp van het mozaïek in kleurrijk materiaal op de bank aan te brengen.
Vanaf 25 augustus begint het werk aan de social sofa bij het Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72. Meedoen aan het inlegwerk biedt een uitgezochte gelegenheid om elkaar te leren kennen en mozaïekkunst te ontdekken. Wie de komende maanden wekelijks een paar uur vrij heeft, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Mail je naam en telefoonnummer naar planeinstein@vluchtelingenwerk.nl of bel/whatsapp 06-51055316. Je ontvangt dan een link, waarin je invult wanneer je beschikbaar bent.

Posted in Cultuur, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Een social sofa in Utrecht-West

Vieren rond Dominicus

Deze dagen zijn onze gedachten allereerst bij de ramp die de stad Beiroet en het volk van Libanon trof. Met hen treuren we om de slachtoffers en gewonden, maar we zien ook hoe er van alle kanten hulp komt. We gedenken hen in onze gebeden. Op zondag 9 augustus vieren we wat ingetogener dan andere jaren het feest van de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de dominicanen, een orde van verkondiging en zielzorg. In de viering om 10.00 uur op het feest van de patroonheilige van onze kerk zal Jozef Essing o.p. voorgaan. Graag nodigen we u uit om bij deze eucharistieviering aanwezig te zijn! Met genoegen reiken we u hier de overweging van Jozef Essing aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vieren rond Dominicus

Vieren tijdens de zomer

Foto binnentuin bij Dominicuskerk

Het is zomer! De schoolvakantie zijn ook voor onze regio begonnen. De vakantie wordt en voelt ongetwijfeld anders dan in andere jaren. We wensen u graag ruimte toe voor rust, bezinning en samenzijn met familie en vrienden. Als in andere jaren vieren we op zondag afwisselend in de Dominicuskerk (12 en 26 juli, 9 en 23 augustus) en de Antoniuskerk (19 juli, 2, 16 en 25 augustus). Zoals steeds zijn de overwegingen uit vieringen in de Dominicuskerk te vinden in de rubriek Ter inspiratie van onze site. Graag tot ziens in onze vieringen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren tijdens de zomer

Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Poster eextra actie Kerkbalans 2020De coronacrisis heeft de samenleving danig geraakt. Vooral kwetsbare mensen worden soms hard getroffen. De kerken, en ook onze kerk, spannen zich in om juist nu bij hen aanwezig te zijn en hen te steunen. Voor een deel rekenen kerken op trouwe en nieuwe vrijwilligers, voor een deel ook op uw financiële steun. De gebruikelijke collectes konden maandenlang niet plaatsvinden. Daarom doet de Dominicuskerk op u een beroep om ons ook nu financieel te steunen, zodat wij kunnen doorgaan met al het goede dat we zichtbaar of wat meer verborgen doen voor anderen. In de bijgevoegde brief vertelt pastoor Hans Boogers meer over deze actie. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL91 INGB 0000 5780 54 t.n.v. RK Par. St. Ludgerus Dominicuskerk, o.v.v. extra gift corona.

Posted in Nieuws, Samenleving | Comments Off on Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans