Adventsactie 2020 voor Nicaragua

Foto Adventsactie 2020: Mensen planten groentegewassen“Geen honger” is het duurzame doel dat centraal staat in de komende Adventsactie. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Ze kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Tijdens die vieringen voor kerst besteden we met alle Utrechtse katholieke kerken aandacht aan de projecten van Adventsactie. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Het project waar wij bij stil staan is: ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’. Het doel is 144 gezinnen met kinderen (± 700 personen) in Palacagüina te leren hun moestuinen te bewerken met een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.
U kunt meehelpen dit project te laten slagen door uw financiële gift op: IBAN NL12INGB0001726986 t.n.v. Missiefond St Dominicusparochie o.v.v. Adventsactie 2020
Of doneer in de melkbus achter in de kerk, deze staat er tijdens de hele adventstijd t/m Kerst. Tenslotte is er de website www.vastenactie.nl/projecten om direct aan Vastenactie/Adventsactie te doneren. Als MOV St Dominicus bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

Posted in Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2020 voor Nicaragua

Bid en ontvang in de Adventstijd

Flyer Bid & Ontvnag 6 december 2020

Ook in de Advent is er een Bid & Ontvang in aangepaste vorm. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid en ontvang in de Adventstijd

Bevrijd tot openheid

Inerieur Dominicuskerk met zicht op rechterzijbeukOp zondag 29 november begint de Advent, de bezinningstijd op weg naar Kerstmis. Onze verwachtingen komen zeker in deze coronatijd niet uit. Maar het onmogelijke zal altijd weer doorbreken, zoals dat begon bij de geboorte van Jezus. Dit jaar is ons thema van de adventstijd Bevrijd tot openheid. In de Advent hopen we open te gaan voor dit mysterie. Elke zondag zal een nieuw thema in dit kader naar voren komen, zowel in de lezingen als in gebeden en liederen. En niet te vergeten in de bloemversiering die onze vaste vrijwilligers verzorgen. Onder Vieringen op feestdagen vindt u een overzicht van alle vieringen in de Advent.

Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag. De feitelijke start was op zaterdag 28 november om 18.30 uur. Een actueel overzicht van de gebedstijden staat hier aan de rechterkant. Het overzicht is ook te vinden op de startpagina van het Huis van Dominicus en op onze nieuwe pagina Getijdengebed.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bevrijd tot openheid

Christus, koning van het heelal

Mozaïek Christus Pantokrator, Chiesa della Martorana, PalermoHet kerkelijk jaar wordt afgesloten met het grote feest van Christus Koning van het heelal. Misschien klinkt die titel wat pretentieus, maar dominicaan Jozef Essing, die ons op zondag 22 november om 10.00 uur voorgaat in de eucharistieviering, zal daar ongetwijfeld een verrassend licht op laten schijnen. Zijn preken zijn altijd bijzonder inspirerend!
Na afloop van de viering zal de as van Anneke Wiltink in het bijzijn van enkele familieleden worden uitgestrooid. Jozef Essing en Leny Beemer zullen hierbij gebeden uitspreken.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Christus, koning van het heelal

Delen in het voetspoor van Sint Maarten

Initiaal met St. Marten die zijn mantel deelt - Parijs, Bibliothèque Mazarine, ms. 1729, f. 285 vTijdens de viering van Woord en Gebed op zondag 8 november om 10.00 uur waarin diaken Lex Janssen zal voorgaan is er ook een aparte kinderwoorddienst, waarin het verhaal van Sint Maarten centraal staat. Deze zondag zal er, net als overal in de stad, kleding worden verzameld voor de talloze mensen, die zonder bescherming in de kou moeten leven. De inzameling wordt verzorgd door de vormelingen van dit jaar. U kunt uw pakket afgeven vanaf een half uur vóór tot een kwartier ná de viering. In onze kerk is dat om vanaf 9.30 tot 10 uur en vanaf 11 uur tot 11.15 uur. Namens ‘mensen in de kou’ heel veel dank!

Op woensdag 11 november zamelen we tussen 18.00-20.30 uur weer houdbare producten in voor de voedselbank bij De Wijkplaats in Lombok. Kinderen, grote mensen mag ook, ga langs bij buren, opa, oma, bekenden en vraag of zij in de kast houdbare producten hebben staan, die ze aan de voedselbank willen geven en breng de producten naar de Dominicuskerk. Download en deel gerust de flyer (PDF)!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Delen in het voetspoor van Sint Maarten

Allerzielen: De naam blijft

Licthje in goudkleurige houder met op de achtegrond afgevallen gele bladerenOok dit jaar vieren we Allerzielen. Vanwege corona en de beperking tot detig deelnemers per viering is besloten om op maandag 2 november niet allen ‘s avonds om 19.00 uur, maar ook ’s middags om 15.30 uur een viering te houden, zodat iedereen die dat wil, hun geliefde doden kan komen gedenken.
We noemen namen van wie afgelopen jaar is overleden. Ook kan iedereen bij binnenkomst namen opschrijven van dierbaren, die gestorven zijn. Deze worden dan ook genoemd tijdens het lichtritueel.
Vanwege corona kunt u niet zelf naar voren komen om een lichtje op te steken bij het noemen van de naam van uw geliefde dode(n), maar dat zullen anderen voor u doen. Als de naam wordt genoemd kunt u gaan staan. We zijn dankbaar dat ook dit jaar SENS uitvaarten meewerkt aan de vieringen, evenals het Vocaal Kwartet OCULUS met hun prachtige en sfeervolle zang. Aanmelden is nodig vanwege corona met vermelding van uw voorkeurstijd (15.30 of 19.00 uur) bij info@huisvandominicus.nl of door de week ’s morgens van 9.00-12.00 uur via 030-2935245. Weet u welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Allerzielen: De naam blijft

Maria Koningin van de Rozenkrans

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkIn de orde van de dominicanen speelt de rozenkrans van oudsher een grote rol. Die traditie houden we in ere. Sommigen vinden het een ouderwets gebed, maar geleidelijk is er weer een herwaardering voor dit meditatieve gebed, waarin de geheimen van ons geloof worden overwogen: De Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen, de Glorievolle Geheimen en de Geheimen van het Licht. De Nederlandse provincie van de dominicanen is toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. Vandaar, dat we dit feest ook in onze Dominicuskerk  op zondag 11 october om 10.00 uur feestelijk vieren met een eucharistieviering. Pater Jozef Essing o.p. gaat erin voor. In october bidden we op vrijdagmorgen om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. Graag reiken we u hier zijn overweging aan, die ook te vinden is onder Ter inspiratie.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Maria Koningin van de Rozenkrans

Nieuwe maatregelen rond de vieringen

Zoals u vast wel hebt vernomen via de media heeft de overheid met het interkerkelijk Contact in Overheidszaken afgesproken dat ook kerken zich houden aan de regel dat er binnen niet meer dan 30 mensen (exclusief voorganger en dienstdoende vrijwilligers) bij elkaar komen. Uiteraard geven wij aan deze oproep gehoor. De vieringen gaan dus gewoon door en u wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen! Aanstaande zondag is er een eucharistieviering waarin pater Jozef Essing o.p. voorgaat.

Wel vragen wij u om u vóór het weekend aan te melden voor de vieringen, graag met vermelding van uw telefoonnummer. Dat kan per mail via info@huisvandominicus.nl of telefonisch 030-2935245, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Mocht u andere parochianen tegenkomen, geef dit dan s.v.p. door. We hebben helaas niet van iedereen een mailadres.

U wordt zoals altijd ontvangen bij de deur. Iedereen die zich heeft aangemeld, staat al op een lijst dus er wordt alleen afgevinkt. U hoeft verder niets te doen. Wel fijn als u op tijd aanwezig bent. Het is niet verplicht een mondkapje te dragen, maar de overheid raadt dringend aan dat wel te doen bij verplaatsingen. Daarom zal het ontvangstcomité bij de deur u met mondkapje begroeten.

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Nieuwe maatregelen rond de vieringen

Bid & Begin

Poster Bid & Begin, 4 oktober 2020

Op zondag 4 oktober is er letterlijk een nieuw begin van wat voorheen de Bid & Breakfast was, maar nu de naam Bid & Begin heeft gekregen. Er is dus geen ontbijt bij, je hoeft alleen maar zelf te komen. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Begin

Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek

Logo Vredesweek 2020

De Zondagavondzang worden Zondagavondvespers: we mogen immers nog niet samen zingen. Wel willen we graag blijven samenkomen om samen met onze gemeenschap de zondag te vieren, zeker ook aan het begin van de Vredesweek van dit jaar. We leggen bij deze viering de nadruk op verstilling rondom de Bijbelse teksten. De gemeenschap zal meer teksten samen hardop lezen en bidden. Daarnaast zingen enkele cantores onderdelen als opening, lichtritus en antifonen, onder begeleiding van Leny Beemer. Alle aanwezigen, ook de zangers, zitten gewoon in de banken, met voldoende afstand van elkaar. Op zondag 20 september bent u om 17.30 uur van harte welkom in de Dominicuskerk.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek