Zing mee op Culturele Zondag Go West!

Detail DominciusbeeldjeOp zondag 14 april vindt de Culturele Zondag Go West ook en speciaal in de Dominicuskerk plaats. In de kerk wordt een muzikale rondgang gehouden. Op tien plaatsen wordt verteld over de betekenis van de plek of het voorwerp, waarna een koor reageert met een lied, gedragen en serieus, schurend of met een knipoog. Voor de meer swingende liederen zorgt Souled out! onder leiding van Caroline Lobanov, de meer klassieke liederen worden gezongen door Projectkoor Passio onder leiding van Berny Oude Kempers.

Het gaat om vijf (of zes) liederen waarvan enkele worden herhaald. In ieder geval zullen we een klein ‘Stabat mater’ van Zoltan Kodály zingen, ‘Sure on this shining light’ van Morten Lauridsen en ‘Do not be afraid’ van Philip Stopford, met nog twee stukken erbij.

Wij zoeken geoefende zangers om mee te zingen, vooral tenoren en bassen. Geef je vóór 3 maart op via projectkoor@yahoo.com. De repetities beginnen op zondag 10 maart.

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Zing mee op Culturele Zondag Go West!

Aan het oefenen rond woorden en het Woord

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen en gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen! Spreken in het openbaar vraagt wel om onderhoud. Soms zijn vieringen op zich mooi, maar zijn teksten niet goed te verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.
Het Huis van Dominicus organiseert voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 16 februari van 9.30-12.30 uur, onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer. Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school-)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie. Met zestien aanmeldimngen is deze bijeenkomst inmiddels volgeboekt, fijn dat zovelen uit de stad zich hebben aangemeld!

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Aan het oefenen rond woorden en het Woord

Geroepen om elkaar vrij te maken

Jezus’ eerste leerlingen waren eenvoudige vissers die hij tot vissers van mensen maakte, zo klonk het in het evangelie van Lucas op zondag 10 februari. Lekendominicaan Erik Borgman bekeek in zijn overweging in de viering van deze zondag dit evangelie van vele kanten. Waarom koos Jezus vissers uit, en niet timmerlieden zoals hij zelf? Vissers zaaien niet zelf, ze weten niet tevoren of en wat ze gaan vangen. “We zijn geroepen zijn om elkaar vrij te maken, elkaar te vangen in het net van liefde en vrijheid, het net waar allerlei soorten mensen elkaar zien en beleven als een geschenk van God en in elkaar zien wat gemakkelijk onzichtbaar blijft, maar de liefde ziet het onzichtbare”, aldus Erik Borgman. Deze en andere overwegingen bieden wij u graag aan in de rubriek Ter inspiratie!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Geroepen om elkaar vrij te maken

Thomas van Aquino over God en lijden

Initiaal met Thomas van Aquino al onderrichtend; 4e kwart 13e eeuw? - Angers, BM, ms. 208, f. 1Thomas van Aquino (1225-1274) was een dominicaanse theoloog, een groot doordenker van het mysterie van God. In zijn hoofdwerk, de Summa Theologiae, schreef hij wikkend en wegend over God, over Jezus Christus, de mens en de wereld. In zijn overweging op het feest van deze grote heilige op zondag 27 januari bracht Jozef Essing o.p. ook Thomas’ vusie op God en lijden ter sprake. God is betrokken bij al wat gebeurt, niet bij één ding apart, maar bij heel de schepping, heel het mensenverband. Echt een overweging om nog eens rustig na te lezen, hier of in onze vaste rubriek Ter inspiratie!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Thomas van Aquino over God en lijden

Lees mee over gelovig leven nu!

Omslag Nederlandse vertaling van "Gaudete et exsultate"De Dominicusleesgroep nodigt iedereen uit, die wil meedoen met het lezen en bespreken van een boeiend boek over geloof en samenleving. Telkens lezen we een boek in gedeelten en komen we vervolgens bijeen om erover met elkaar in gesprek te gaan. Elk boek is eerder een kapstok voor een diepgaand en persoonlijk geloofsgesprek, dan dat we afstandelijk naar de teksten kijken. Tot de zomervakantie lezen we dit keer de apostolische exhortatie Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht) van paus Franciscus, vanaf dinsdag 5 februari, 20.00 uur in de kapittelzaal van de Domincuskerk, ingang Palestrinastraat 1. Heel boeiend en echt niet moeilijk geschreven! Je kunt je aanmelden via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch, 030-2935245 (op werkdagen, 9-12 uur). Het boek is uitgegeven door Adveniat in Baarn, kosten € 15,-.

Posted in Bezieling, Leren, Wereld | Comments Off on Lees mee over gelovig leven nu!

Met water uit een schelp gedoopt

Flyer Bid & Breakfast, zondag 3 februari 2019

Op zondag 3 februari bent u weer van harte welkom in de Dominicuskerk bij de maandelijkse Bid & Breakfast!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Met water uit een schelp gedoopt

The French connection: Franse vespermuziek in de Dominicuskerk

Schilderij voor ZondagavondzangDankzij de jarenlange contacten van Utrechtse lekendominicanen met de zusters dominicanessen van Notre-Dame de Beaufort in Bretagne zijn de composities van André Gouzes o.p. voor het getijdengebed en misvieringen ook in Nederland bekend geworden. Henk Jongerius o.p. heeft een aantal gezangen in het Nederlands vertaald. De Zondagavondzang wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus (Dominicuskerk). Er is een koor, de Schola Dominicana, dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je komen meezingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 20 januari om 16.00 uur. Er is dit keer een extra repetitie op zaterdag 19 januari, 9.30–11.30 uur. Je bent van harte welkom! Na de viering om 17.30 uur is er ontmoeting met een drankje en nootjes in de dagkapel. De volgende Zondagavondzangen vinden plaats op zondag 17 februari, 17 maart, niet in april vanwege Pasen, 19 mei en 16 juni.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on The French connection: Franse vespermuziek in de Dominicuskerk

Heilig gefluister: basiscursus christelijke meditatie

Foto kloosterruïne met halfbewolkte luchtDe ervaring dat alles met alles in harmonie is en verleden en toekomst wegvallen, omschrijven mystici als één worden met Gods liefde. Je hoort je hart weer zingen en kent je bestemming. Christelijke meditatie helpt je om open te staan voor het heilig fluisteren in jouw leven. In deze basiscursus vanaf dinsdag 15 januari maak je kennis met verschillende vormen van christelijke meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte, adem- en ontspanningsoefeningen) kiezen we per bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst), Ignatiaanse beeldmeditatie, centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt handreikingen mee voor thuis. De cursus wordt gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen. Meer informatie over data, aanmelding en kosten vind je op de pagina over meditatie-avonden.

Posted in Bezieling, Leren, Nieuws | Comments Off on Heilig gefluister: basiscursus christelijke meditatie

Licht, woord, antwoord

Kesrtminiatuur, handschriftm begin 16e eeuw - Chantilly, Musée Condé, ms. 101Jezus wordt het licht voor de wereld genoemd. Met Kerst zingen we zelfs “Licht, woord, antwoord”. Door de geboorte van Jezus is Gods licht in onze wereld stralend geopenbaard. Herders en wijzen herkennen dit licht. Ook wij mogen dit herkennen en aan elkaar doorgeven. Dat het Licht door de duisternis heen werkelijkheid mag worden in onze wereld, is onze kerstwens voor u. Wij wensen u van harte een Zalig Kerstfeest toe!

De inleiding en overweging door Erik Borgman in de Kerstnachtviering kunt u downloaden of nalezen op onze pagina Ter inspiratie.

Posted in Bezieling | Comments Off on Licht, woord, antwoord

Zing mee bij de gezinskerstviering!

Flyer Bron van wijzen-Kerst 2018
Voor de gezinskerstviering op Kerstavond zijn we op zoek naar leden voor een ad hoc-koor. Ben je tussen 15 en 85, dan kun je meezingen. We zingen vooral bekende kerstliederen. Graag opgeven vóór 20 december via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, dan weten wij hoeveel stoelen we klaar moeten zetten. We beginnen om 18.00 uur de liederen te oefenen. Daarna begint om 18.45 uur aansluitend de zang voorafgaand aan de viering. De viering zelf is van 19.00-20.00 uur. De viering in de Kerstnacht begint om 22.00 uur. Op Eerste Kerstdag begint de viering om 10.00 uur. Van harte welkom!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zing mee bij de gezinskerstviering!