Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Foto vrouwen bij gezondheidscentrum in Zimbabwe

De adventsactie van de Sint Martinusparochie Utrecht in 2021 richt zich op verbetering van zorg rond de bevalling in Zimbabwe om daarmee de relatief hoge sterfte van moeder en kind tijdens de bevalling te verminderen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek als dat op het laatste moment nodig is. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. In het UMP-district is het bestaande opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek te klein en vervallen, en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Logo Adventsactie

De Adventsactie wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd, want de kliniek is nu niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is het doel van dit project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging. Help moeders in Zimbabwe om veilig te bevallen en geef tijdens de deurcollecte op 19 december of maak geld over (onder vermelding van “Adventsactie 2021”) op: ▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus of ▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten met onmiddellijke ingang zijn afgelast.

Alle vieringen die overdag plaatsvinden, zijn publiek toegankelijk. Daarvoor geldt: mondkapje op bij het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk, handen ontsmetten en op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten (leden van één huishouden uitgezonderd). U hoeft u niet van tevoren aan te melden.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten

Adventsvespers alleen online

Na de laatste persconferentie van het kabinet heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken dringend opgeroepen alternatieven te zoeken voor kerkelijke vieringen na 17.00 uur. Daarom is met pijn in het hart besloten de oecumenische adventvespers niet publiek toegankelijk te vieren, maar ze in plaats daarvan online te streamen, net als vorig jaar. De viering is steeds vanaf de aangekondigde aanvangstijd van 19.00 uur op woensdagavond te zien, hier de link voor woensdag 1 december. De viering blijft online staan tot de volgende woensdag de volgende viering online wordt gezet.  Ook de vespers van het getijdengebed vervallen voorlopig vanaf 1 december.

Posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Adventsvespers alleen online

Geloven in….

Flyer Bid & Breakfast 5 december 2021
Op zondag 5 december hebben we allemaal ergens een vorm van verwachting: zou het toch? En hoe ga je dan richting Kerstmis? In de Bid & Breakfastviering om 10.00 uur willen daarbij stilstaan en samen vieren. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Geloven in….

Zeventig jaar Dominicuskerk in Oog in Al

Logo 70 jaar DominicuskerkZaterdag 13 november konden we de kunsttentoonstelling openen bij gelegenheid van  het zeventigjarig bestaan van de Dominicuskerk. De tentoonstelling met oude en moderne kunst is geopend tot en met 28 november tussen 13.00 en 17.00 uur. Op zondag 21 november kan de eucharistieviering om 10.00 uur waarin we dit feestelijk gedenken, hopelijk gewoon doorgaan, met inachtneming van de dan geldende maatregelen rond het coronavirus (mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden).

In de viering zullen René Dinklo o.p., provinciaal van de Nederlandse dominicanen, en onze oud-moderator Jozef Essing o.p. voorgaan. Ook vanwege het feestelijke samenzijn na de viering is aanmelding noodzakelijk. We hopen iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk te verwelkomen in de viering. Volg deze week onze berichtgeving rond een en ander! De viering valt terug te zien op het YouTubekanaal van het Huis van Dominicus. Graag reiken we hier ook de preek door René Dinklo aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zeventig jaar Dominicuskerk in Oog in Al

Van harte delen als Sint Maarten

Tekening St. Maarten en de bedelaar bij de stadspoort van Amiens
Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. In deze tijd van covid-19 wordt er veel vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. Op donderdag 11 november zamelen we tussen 18.00-20.30 uur weer houdbare producten in voor de voedselbank bij De Wijkplaats in Lombok. Kinderen, grote mensen mag ook, ga langs bij buren, opa, oma, bekenden en vraag of zij in de kast houdbare producten hebben staan, die ze aan de voedselbank willen geven en breng de producten naar de Dominicuskerk.
De inzameling is een samenwerking met de Dominicusschool, BSO en de wijkvereniging Oog in Al. Er is dit jaar weer een optocht van de wijkvereniging; start op het Herderplein om 18.45 uur. Bij de inzameling in de kerk houden we eenrichtingsverkeer aan en proberen we ook voldoende afstand te houden.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Van harte delen als Sint Maarten

Allerzielenviering 2 november

Brandende kaarsen in kerk

Met Allerzielen gedenken we in de Dominicuskerk onze doden. Magda de Jong en Leny Beemer zullen in de viering op 2 november om 19.00 uur voorgaan, met medewerking van SENS Uitvaarten. Het vocaal kwartet Oculus zal in deze viering zingen. Verder is er muzikale begeleiding van Marcel Bruins (piano) en fluitspel door Klasien Knol en Carlo Post. Iedereen kan bij binnenkomst namen opschrijven van dierbare overledenen, voor wie ze in de viering een lichtje willen ontsteken. U bent van harte welkom bij deze viering!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Allerzielenviering 2 november

70 jaar Dominicuskerk

Logo 70 jaar DominicuskerkVolgens een plaquette onder het tabernakel werd de eerste steen van de Dominicuskerk op 29 april 1951 gelegd door pater J.M.E. Bruens o.p. De kerk is heel snel gebouwd, want al op 22 november 1951 werd deze door mgr. Alfrink gewijd. Het jubileum van de kerkwijding vvieren we op zondag 21 november om 10.00 uur met een eucharistieviering waarin de dominicanen René Dinklo (provinciaal overste) en Jozef Essing (oud-moderator) voorgaan. Na de viering is er een feestelijk samenzijn. Onder het genot van een drankje met wat lekkers erbij blikken we terug en kijken we vooruit. 

Op zaterdag 13 november om 16.00 uur opent een tentoonstelling over vier Utrechtse kunstenaars die in de beginjaren objecten voor de Dominicuskerk hebben gemaakt. Daarnaast is werk te zien van vijf moderne kunstenaars uit de omgeving van de kerk. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 28 november.

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 70 jaar Dominicuskerk

Van Zondagavondzang naar Gouzesviering

Schilderij voor Zondagavondzang

In het nieuwe seizoen heeft u misschien al een wijziging bemerkt in het rooster van de vieringen in de Dominicuskerk. In plaats van de maandelijkse vespers met de muziek van de Franse dominicaan André Gouzes vinden de vieringen met zijn meditatieve gezangen geïnspireerd door oosters-orthodoxe kerkmuziek voortaan plaats om 10.00 uur op de derde zondag van de maand. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat er iedere zondag om 10.00 uur een viering is in de Dominicuskerk, behalve als er een gezamenlijke viering is van de gehele Sint-Martinusparochie, en wanneer er oecumenische vieringen plaatsvinden in de Antoniuskerk of De Wijkplaats. Op zondag 17 oktober is lekendominicaan Otto Vervaart de voorganger in de Gouzesviering, een initiatief van Utrechtse lekdendominicanen. Leny Beemer leidt dan de Schola Dominicana.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Van Zondagavondzang naar Gouzesviering

Maria Koningin van de Rozenkrans

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp 7 oktober is officieel het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans. Wij vieren het feest in het Huis van Dominicus altijd op de dichtstbijzijnde zondag, dit jaar op 10 oktober om 10.00 uur in een eucharistieviering waarin Jozef Essing o.p. zal voorgaan. In vele kerken, misschien in het buitenland nog wel meer dan hier in Nederland, zien we op schilderijen en in glas-in-loodramen afbeeldingen van de legende, waarin Dominicus door Maria de rozenkrans krijgt aangereikt. De Mariabeelden in de Dominicuskerk mogen natuurlijk ook gezien worden!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Maria Koningin van de Rozenkrans