Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Foto palmtakjes in mandje, met kruisbeeld boeket rozen

Een Goede Week zonder gezamenlijke vieringen is een heel ander vooruitzicht dan we hadden gedacht. Zoals u weet beperken we ons tot online-vieringen. Toch is de kerk komende week twee keer open. Op Palmzondag 4 april is de kerk vanaf half elf tot twaalf uur open en is er de mogelijkheid gewijde palmtakjes op te halen voor thuis. Dat kan verder elke ochtend gedurende de Goede Week.
Op Goede Vrijdag, 10 april, is de Dominicuskerk open van 15.00 tot 16.00 uur en is er gelegenheid in stilte bloemen bij het kruis te leggen. Bij de deur zal iemand staan die zorgt dat er niet te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Er is een veilige looproute.
De vieringen in de Goede Week worden tevoren opgenomen. In plaats van de Paaswake kunt u zaterdagavond 11 april luisteren naar de Schriftlezingen en gebeden die lekendominicanen hebben opgenomen. Vanaf 21.00 uur zijn de opnames beschikbaar op de site van de Nederlandse dominicanen, hier de feitelijke link.
De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen. We hebben voor u een overzicht gemaakt met meer toelichting op alle vieringen in de Goede Week en met Pasen. Dat we toch biddend en vierend met elkaar verbonden mogen blijven!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Geen vieringen tot en met Pinksteren

Klokketoren en pastorie, maart 2020Op grond van de nieuwe maatregelen van de overheid tegen het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot met Pinksteren (31 mei) geen publieke vieringen in kerken kunnen plaatsvinden. In de Dominicuskerk vinden er daarnaast ook tot 1 juni geen andere openbare activiteiten plaats. Uiteraard zetten we ons als geloofsgemeenschap in om met elkaar vierend verbonden te blijven in lief en leed. Zondag 22 maart begonnen we met online-vieringen. Ook bieden we liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is dagelijks open voor gebed en om er een kaarsje op te steken. Ook kunt u daar intenties opschrijven. Elke woensdag sluiten we ons aan bij het landelijk luiden van de kerkklokken tussen zeven uur en kwart over zeven ‘s avonds. Laten we elkaar steunen in deze tijd, hoopvol dat er tekenen ten goede zullen komen in de strijd tegen het coronavirus, vertrouwend dat wij er niet alleen voor staan in deze tijd.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Geen vieringen tot en met Pinksteren

Steun de Vastenactie

Logo Vastenactie 2020Met al onze zorgen dichtbij rondom de impact van het coronavirus zouden we bijna de rest van de wereld vergeten. Het thema van de Vastenactie 2020 is “Werken aan je toekomst”. De campagne in de Veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren in ontwikkelingslanden niet de kans om verder te leren. In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick uit Zambia. Door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart kreeg hij een opleiding tot kleermaker, en nu runt hij zijn eigen naaiatelier. Daar krijgen gehandicapte medemensen de opleiding die hijzelf heeft genoten. Op deze manier leren zij ook verder, om vervolgens in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

U kunt aan deze Vastenactie bijdragen met een gift over te maken op: IBAN NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v.Vastenactie 2020. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Posted in Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Steun de Vastenactie

Online-vieringen vanaf 22 maart

Foto kruisbeeld, kaars en bloemen in de dagkapelDe vieringen voor komende zondagen en de oecumenische vespers in de aanloop naar en tijdens Pasen kunnen helaas geen doorgang vinden. Daarom maken wij korte vieringen voor op het internet. Naast het evangelie van de zondag en een overweging is er gebed en live muziek. Voorlopig hebben we drie opnames hiervoor gepland in onze dagkapel. Op zondagochtend 22 en 29 maart en 4 april plaatsen we nieuwe vieringen op onze site. Voorgangers zijn achtereenvolgens Erik Borgman, Lex Janssen en Leny Beemer. De opnames plaatsen we ‘s zondags om 10.00 uur op YouTube, allereerst de viering van 22 maart. Op de nieuwe pagina over online-vieringen vindt U de links, de teksten van overwegingen en ook de liturgieboekjes van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen die we online gaan aanreiken.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Online-vieringen vanaf 22 maart

Alle vieringen en activiteiten tot en met Pasen vervallen

Beeldje met figuren rond lichtjeInmiddels is duidelijk geworden dat de situatie rond het coronavirus langer gaat duren dan we vorige week dachten. Tot en met Pasen (12 april) vervallen alle vieringen en openbare activiteiten in en rond de Dominicuskerk. Op dit moment wordt een aantal online-vieringen voorbereid waarover we u zo snel mogelijk concreet gaan informeren. De Mariakapel blijft tussen 9.00 en 12.00 uur geopend om een kaarsje op te steken. We kunnen minder dan anders bij elkaar komen, maar we blijven met elkaar verbonden.

Er komen online-vieringen voor de zondagen en we reiken ook de liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd, waarvan er nu al drie te vinden zijn bij de mededelingen.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Alle vieringen en activiteiten tot en met Pasen vervallen

Geen vieringen en activiteiten tot 1 april

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus hebben wij besloten alle openbare activiteiten van het Huis van Dominicus tot 1 april af te gelasten. Dat geldt, in opdracht van het aartsbisdom Utrecht, ook voor alle vieringen in de Dominicuskerk. Maar u kunt wel een kaarsje opsteken in onze Mariakapel. Die blijft doordeweeks en op zondagmorgen open van 9.00-12.00 uur.

Uiteraard zullen we proberen de vervallen activiteiten later dit voorjaar alsnog door te laten gaan. Zodra hierover meer duidelijkheid is, laten wij u dat graag weten.

De kleine overweging die Otto Vervaart morgen zou houden bij de Zondagavondzang, kunt u nu lezen op onze site. Ook de column ‘Tekenen in de tijd’ die Erik Borgman iedere zondag schrijft, blijft verschijnen.

Posted in Nieuws | Comments Off on Geen vieringen en activiteiten tot 1 april

Horen en luisteren in de Veertigdagentijd

Inscriptie: Sjema israëlAlle zondagen van de Veertigdagentijd staat dit jaar het thema ‘Horen-Luisteren’ centraal, ook op zondag 15 maart, bij de Zondagavondzang om 17.30 uur. Het thema van deze viering is: ‘De gave van het leven is betrouwbaar’. De Schriftlezing uit Johannes 4 zegt met zoveel woorden: ‘Het water dat Ik geef, zal opborrelen als bron tot eeuwig leven’. Behalve deze bijbelse tekst klinken er vooral liederen en psalmen, en er is ruimte voor stilte en bezinning. We zingen de vespers meerstemmig, zoals getoonzet door de Franse dominicaan André Gouzes en veelal vertaald door zijn Nederlandse medebroeder Henk Jongerius. Iedereen die vooraf (16.00 uur) mee wil repeteren met de Schola Dominicana is ook daarbij van harte welkom. Na afloop komen we samen in de dagkapel om elkaar te ontmoeten.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Horen en luisteren in de Veertigdagentijd

Op weg in de Veertigdagentijd: Luister naar Hem

Zicht op het priesterkoor van de Dominicuskerk, met vooraan de doopvont voor een viering van woord gebed en zangIn de vieringen van woord, gebed en zang herinneren we ons aan de doop, ook in de Veertigdagentijd. De doopvont staat dan in het midden van de kerk. Op zondag 8 maart, de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd, klinkt het evangelie van de gedaanteverandering op de berg Tabor. Jezus wordt door drie van zijn leerlingen op de berg stralend gezien in gezelschap van Mozes en Elia. Zo wordt hij nadrukkelijk geplaatst in de rij van de twee grote profeten, die staan voor wat Gods wet is: Heb de Ene lief en je naaste als jezelf. De boodschap is duidelijk: luister naar Hem, want hij is meer dan Mozes en Elia. Hij is mijn liefste zoon, een mens naar mijn hart. Zo worden ook wij geroepen een mens te zijn naar Gods hart. Voorganger in deze viering is Erik Borgman. Met ons koor Weerklank nemen we in deze viering ook afscheid van Berny Oude Kempers als dirigent en begeleider gedurende vele jaren.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Op weg in de Veertigdagentijd: Luister naar Hem

Oude muziek vervlochten met nieuwe klanken

Foto concwert door ensemble VlechtwerkStudenten compositie waren ze, ze maakten kennis met oude meesters als Josquin des Prez en Carlo Gesualdo en ze waren verkocht. Vocaal ensemble Vlechtwerk combineert melodieën uit de middeleeuwen en renaissance met hedendaagse vocale muziek en eigen composities. Oude muziek voor een nieuw publiek is hun motto. Kom eens luisteren naar het vlechtwerk-in-wording! Eens per maand, te beginnen op woensdag 19 februari, repeteert Vlechtwerk op woensdag in de Dominicuskerk, van 11.00-12.00 uur met de deuren open. De koffie staat klaar! De volgende open repetities van ensemble Vlechtwerk vinden plaats op 4 maart, 15 april, 20 mei en 10 juni.

Posted in Concerten, Cultuur, Nieuws | Comments Off on Oude muziek vervlochten met nieuwe klanken

Hoor Israël: Gehoor geven, gehoorzamen

Flyer Bid & Breakfast maart 2020

Op zondag 1 maart bent u weer welkom in de ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk voor de maandelijkse Bid & Breakfast. Deze keer sluit het thema aan bij de Veertigdagentijd. Neem je ontbijt mee en ervaar zelf deze vorm van samen vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Hoor Israël: Gehoor geven, gehoorzamen