Eerste Communie met Beloken Pasen

Foto Eerste Communieproject 2022 in linkerzijbeuk Dominiucskerk

Er zijn met Pasen twee feestdagen, maar eigenlijk is het de gehele eerste week van Pasen feest, tot en met Beloken Pasen. Op zondag 24 april is er dit jaar extra vreugde om de Eerste Communie van Karlijn van Dijk, Relinde Denie en Lea Wijnen. Stadspastoor Hans Boogers zal voorgaan in de eucharistieviering om 10.00 uur. Het Ouderskoor onder leiding van Christian Boel ondersteunt de zang in deze feestelijke viering. Graag wensen we de Eerste Communicanten en hun familie een fijne viering en een mooie feestdag toe!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen | Comments Off on Eerste Communie met Beloken Pasen

Pasen, een nieuw begin

Met Jezus’ slavendood aan het kruis is het verhaal van zijn lijden niet definitief afgelopen. Zijn belofte van opstanding uit de dood zal Hij volbrengen. Gods kracht heeft Hem doen verrijzen uit de dood, om zijn leerlingen voor te gaan vnauit Galilea. Het laatste woord is niet aan de dood! Moge het onverwachte en menselijk onmogelijke met Pasen ook hier en nu mogelijk worden, als een nieuw begin van leven. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u dan ook van harte een Zalig Pasen toe! Op Eerste Paasdag was u welkom in de viering van woord, gebed en communie om 10.00 uur. De zang werd verzorgd door de koren Weerklank en de Schola Dominicana. Graag reiekn we u ook de overweging aan van lekendominicaan Erik Borgman.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Pasen, een nieuw begin

Van Palmzondag naar Pasen

Fra Angelico, Intocht in de Jeruzalem - schilderij op altaarretabel, Florence

Gaandeweg God ontdekken was dit jaar het thema van de vieringen in de Veertigdagentijd. Met Palmzondag begint de Goede Week. Gelukkig kunnen we nu weer de vieringen als vanouds laten gebeuren. U vindt een uitgebreid overzicht van de vieringen in de mededelingen en een compact overzicht op de pagina Vieringen op feestdagen. Van harte wensen we u een waarachtig Goede Week toe, en wij hopen velen van u deze dagen te begroeten in de Dominicuskerk!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Van Palmzondag naar Pasen

Vastenactie 2022 voor boeren in Guatemala

Foto boeren ijn Guatemala
Dit jaar is er als doel voor de jaarlijkse Vastenactie gekozen voor een vastenactieproject waarbij we geld inzamelen voor hulp aan Mayaboeren in Guatemala. Zij dreigen door het aanleggen van een waterkrachtcentrale geen water meer te krijgen om hun land te bevloeien. Er is op zondag 27 maart en met Pasen na de vieringen een deurcollecte voor dit project. Ook kunt u uw giften overmaken op rekeningnummer NL33ABNA 02341592 t.n.v. Parochie St. Martinus o.v.v. Vastenactie 2022.

Posted in Nieuws, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2022 voor boeren in Guatemala

Nachtwake voor vluchtelingen

Foto kaarsjes tegen donkere achtergrond

Oorspromkelijk zou er tijdens de langste nacht afgelopen december een nachtwake voor vluchtelingen plaatsvinden, maar dit bleek toen niet mogelijk. In samenwerking met de Pieterskerk en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West organiseert het Huis van Dominicus deze nachtwake vanaf vrijdag 18 maart, 18.30 uur tot zaterdag 19 maart, 9.00 uur. De vespers en lauden van het dagelijkse getijdengebed vormen de opening en afsluIting van een zeer gevarieerd programma. Op de website van het Huis van Dominicus vindt u meer informatie over de activiteiten en de achtergrond. U kunt ook een flyer downloaden voor de nachtwake (PDF). Voel je vrij om korter of langer aan deze nachtwake rond een zeer actueel thema deel te nemen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Wereld | Comments Off on Nachtwake voor vluchtelingen

Gaandeweg God ontdekken

Sporen van voetstappen in de woestijn

“De Veertigdagentijd is bedoeld om ons op de weg te zetten van een radicaal nieuwe toekomst. Dwars door de woestijn van eenzaamheid, lijden en dood heen, maar er stroomt licht tevoorschijn als vocht uit een wond. In en van dat licht kunnen wij leven. Als wij het onszelf toestaan”, aldus Erik Borgman in het februarinummer van GESPREK. Dit jaar heeft de reeks vieringen in de weken op weg naar Pasen als centraal thema Gaandeweg God ontdekken. We hernemen de goede gewoonte van een handig compact overzicht van de vieringen in de Veertigdagentijd. Dat het juist nu een weg mag zijn dat je goed doet!

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Gaandeweg God ontdekken

In gebed rond Oekraïne

Kaarsjes op wereldkaart bij wereldwake 25 februari 2022

Op vrijdag 25 februari stond de wekelijkse wereldwake in het teken van de schok van de Russische aanval op Oekraïne. Zoals altijd plaatsten we kaarsjes op een grote wereldkaart. In onze gedachten en gebeden stonden de volkeren van Oekraïne, Rusland en hun buurlanden letterlijk en figuurlijk centraal. De wereldwake is een initiatief van Utrechtse lekendominicanen die zich samen als Andreascommuniteit inzetten voor het Huis van Dominicus in Utrecht. De wekelijkse column Tekenen in de tijd van Erik Borgman met zijn gedachten over oorlog en vrede reiken we u hier ook aan, evenals de overweging op zondag 27 februari door zr. Baptiste Tuin o.p.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Wereld | Comments Off on In gebed rond Oekraïne

Kerkbalans 2022

Logo Kerkbalans 2022Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze periode van de coronapandemie zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de verhuur de afgelopen maanden grotendeels stilviel. Als vaste begunstiger  ontvangt u bovendien nog persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! U kunt hier de brief met uitleg en toelichting downloaden (PDF).

Posted in Nieuws | Comments Off on Kerkbalans 2022

Bid & Breakfast: Licht!

Flyer Bid & Breakfast 6 februari 2022

Op zondag 6 februari is er weer een Bid & Breakfast met als thema Licht! We gaan met elkaar in gesprek over het verhaal van Lucas over Simeon en Hanna die in de tempel van Jeruzalem Jezus herkennen en erkennen als licht voor de wereld. De Bid & Breakfast is een oorspronkelijk idee van de Dominicuskerk en wordt verzorgd door het vaste team begeleid door Ank Rinzema. Voor koffie en een ontbijt wordt gezorgd. We houden ons aan de actueel geldende richtlijnen rond het coronavirus.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Licht!

Licht in het duister: Bidden om eenheid

Logo Week van Gebed voor Eenheid 2022

Ook in 2022 vindt de jaarlijkse Week van Gebed om Eenheid van de Christenen plaats, een initiatief van de Raad van Kerken. Het thema is dit jaar wel heel treffend, Licht in het duister. De EO organiseerde in het kader van deze gebedsweek op 15 januari een Nationaal Gebed waaraan ook Erik Borgman, voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus, meewerkte. Hij schrijft erover in zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd van 17 januari. De internationale voorbereiding voor de vieringen dit jaar is verzorgd door christenen uit het Midden-Oosten. Op zondag 23 januari is er om 10.00 uur een oecumenische viering van de geloofsgemeenschappen van de Dominicuskerk, de Antoniuskerk en de Protestantse wijkgemeente Utrecht-West.

De viering is verplaatst naar De Wijkplaats en kan uitsluitend online worden gevolgd via Kerkdienst Gemist.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Licht in het duister: Bidden om eenheid