Kerkbalans 2022

Logo Kerkbalans 2022Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze periode van de coronapandemie zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de verhuur de afgelopen maanden grotendeels stilviel. Als vaste begunstiger  ontvangt u bovendien nog persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! U kunt hier de brief met uitleg en toelichting downloaden (PDF).

Posted in Nieuws | Comments Off on Kerkbalans 2022

Bid & Breakfast: Licht!

Flyer Bid & Breakfast 6 februari 2022

Op zondag 6 februari is er weer een Bid & Breakfast met als thema Licht! We gaan met elkaar in gesprek over het verhaal van Lucas over Simeon en Hanna die in de tempel van Jeruzalem Jezus herkennen en erkennen als licht voor de wereld. De Bid & Breakfast is een oorspronkelijk idee van de Dominicuskerk en wordt verzorgd door het vaste team begeleid door Ank Rinzema. Voor koffie en een ontbijt wordt gezorgd. We houden ons aan de actueel geldende richtlijnen rond het coronavirus.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Licht!

Licht in het duister: Bidden om eenheid

Logo Week van Gebed voor Eenheid 2022

Ook in 2022 vindt de jaarlijkse Week van Gebed om Eenheid van de Christenen plaats, een initiatief van de Raad van Kerken. Het thema is dit jaar wel heel treffend, Licht in het duister. De EO organiseerde in het kader van deze gebedsweek op 15 januari een Nationaal Gebed waaraan ook Erik Borgman, voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus, meewerkte. Hij schrijft erover in zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd van 17 januari. De internationale voorbereiding voor de vieringen dit jaar is verzorgd door christenen uit het Midden-Oosten. Op zondag 23 januari is er om 10.00 uur een oecumenische viering van de geloofsgemeenschappen van de Dominicuskerk, de Antoniuskerk en de Protestantse wijkgemeente Utrecht-West.

De viering is verplaatst naar De Wijkplaats en kan uitsluitend online worden gevolgd via Kerkdienst Gemist.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Licht in het duister: Bidden om eenheid

Toch een nieuwjaarstoespraak!

Vanwege de coronapandemie konden wij geen nieuwjaarsreceptie houden in het Huis van Dominicus. Op de nieuwjaarreceptie is er meestal ook een nieuwjaarsspeech waarin iets wordt gezegd over het komende jaar. Omdat er geen receptie was, verviel ook deze speech. Erik Borgman, voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus, gebruikt daarom zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd om zich tot iedereen te richten die zich bij het Huis van Dominicus betrokken voelt. In plaats van een nieuwjaarstoespraak reiken we u graag hier deze aflevering van zijn wekelijkse column aan!

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Toch een nieuwjaarstoespraak!

Het nieuwe jaar in

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een deel van het antwoord ligt aan ons zelf, aan hoe wij in het leven staan, met elkaar omgaan en omgaan met goede en kwade tijden. Behalve de kalenderijd waarin er een jaar is verstreken, is er geleefde en beleefde tijd die je vormt, die je kan onthutsen of blij maakt, die donkere wolken brengt of juist licht op je weg… Dit jaar is er geen viering op Nieuwjaarsdag. Op zondag 2 januari vieren we het feest van de Openbaring des Heren. De drie wijzen uit het Oosten brachten ooit hun veelzeggende gaven voor het pasgeboren kind van Maria en Jozef. Zij volgden het licht en keerden geïnspireerd door een droom langs een andere weg terug. Laten wij ook een andere weg gaan: een weg die vrede brengt in de harten van mensen, een weg waarin we weten te leven te midden van moeilijkheden, maar ook het goede mogen ervaren en delen. Dat het zó een waarachtig Zalig Nieuwjaar moge worden voor u en uw naasten!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Het nieuwe jaar in

Kerstmis, een feest van licht en toekomst

Wat vele kerstliederen ons voorhouden en voorzingen laat zich niet vangen in proza! Een feest van sfeer en samenzijn, van royale gebaren wordt ons erin getoond. Diep in onszelf hopen we op het echte feest, van waarlijk mens zijn, elkaar nabij zijn, nieuw leven in volheid ervaren en delen, juist nu het vaak zo ver weg lijkt. Dat we het kwetsbare nieuwe leven in de komst van Christus teder mogen ontvangen, dat het onze harten raakt, verzacht en moed mag geven! Van harte wenst de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk u in die geest ook dit jaar een Zalig Kerstfeest toe!
Graag reiken we u hier ook de overwegingen van Erik Borgman (Eerste Kerstdag) en Otto Vervaart (26 december) aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Kerstmis, een feest van licht en toekomst

Vieringen rond Kerst

De Nederlandse bisschoppen hadden al besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke Kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten al waren afgelast.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur komtdaar nu bij dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden. Aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken).

De adventsvesper van woensdag 22 december is alleen via een livestream ye volgen. Ook de gezinskerstviering op 24 december vindt enkel online plaats. Bij de viering op Eerste Kerstdag is er een livestream. In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus houden we ons nadrukkelijk aan de actueel geldende richtlijnen. In de extra mededelingen van 21 december kunt u alles nalezen, inclusief een overzicht van de vieringen rond Kerst.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Vieringen rond Kerst

Gezinskerstviering 2021 online

Flyer Gezinskerkstviering 2021 - online

Evenals vorig jaar kan er vanwege corona geen Gezinskerstviering worden mee beleefd in de kerk. Maar we gaan wel online! De viering is vanaf 19.00 uur online te zien en blijft online staan op het YouTubekanaal van het Huis van Dominicus.

Dit jaar is de opbrengst van de Adventsactie in onze parochie bestemd voor een project in Zimbabwe. We willen moeders helpen om veilig te bevallen in Zimbabwe. U kunt uw bijdrage overmaken, onder vermelding van ADVENTSACTIE 2021, op:
▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus, of
▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Gezinskerstviering 2021 online

Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Foto vrouwen bij gezondheidscentrum in Zimbabwe

De adventsactie van de Sint Martinusparochie Utrecht in 2021 richt zich op verbetering van zorg rond de bevalling in Zimbabwe om daarmee de relatief hoge sterfte van moeder en kind tijdens de bevalling te verminderen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek als dat op het laatste moment nodig is. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. In het UMP-district is het bestaande opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek te klein en vervallen, en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Logo Adventsactie

De Adventsactie wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd, want de kliniek is nu niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is het doel van dit project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging. Help moeders in Zimbabwe om veilig te bevallen en geef tijdens de deurcollecte op 19 december of maak geld over (onder vermelding van “Adventsactie 2021”) op: ▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus of ▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten met onmiddellijke ingang zijn afgelast.

Alle vieringen die overdag plaatsvinden, zijn publiek toegankelijk. Daarvoor geldt: mondkapje op bij het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk, handen ontsmetten en op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten (leden van één huishouden uitgezonderd). U hoeft u niet van tevoren aan te melden.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten