Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Logo Week van gebed om eenheid 2024

Dit jaar houdt de Nederlandse Raad van kerken van 21 tot en met 28 januari de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid der christenen. Het thema is dit jaar: Heb God lief en je naaste als jezelf. Daarom is er op zondag 28 januari om 10.00 uur als afsluiting een oecumenische viering in de Dominicuskerk samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Voorgangers zijn ds. Mariska van Beuschem, Michiel Kersemaekers en Leny Beemer. De samenzang wordt ondersteund door cantores. Kijk ook eens op de speciale website Week van gebed!

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Foto Kerkbalans 2024
Ook dit jaar vragen we bij de vertrouwde actie Kerkbalans om uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Bekijk wellicht nu of uw bijdrage hoger kan zijn… In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas nog steeds lager dan voorheen, maar de kosten voor verwarming en onderhoud zijn fors gestegen. Vaste begunstigers ontvangen een persoonlijke brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! 

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van oud naar nieuw

Dit nieuwe jaar is enigszins rustig gestart waar het de vieringen betreft! Behalve het dagelijkse getijdengebed is de eerste andere viering pas op 5 januari de maandelijkse Eerste Vrijdagviering. Op zondag 7 januari vieren we om 10.00 uur het feest van de Openbaring van de Heer in een woord- en communieviering. Na de viering vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Vanaf volgende week zijn er weer volop andere activiteiten in de Dominicuskerk, veelal georganiseerd door het Huis van Dominicus

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Van oud naar nieuw

Een wonderlijke geboorte

 

Initiaal met de geboorte van Jezus - handschrift, getijdenboek 1470-1489, Parijs - Dole, Bibliothèque municipale 443

Te midden van zoveel geweld en verdriet wereldwijd wordt het wonder dat God zich tot de mensen wendt steeds groter: niet met overmacht, maar weerloos als een pasgeboren kind wil Hij komen. Terzijde van de grote gebeurtenissen geschiedt het grote wonder: vertrouwen in een verlosser wordt werkelijkheid in Gods menswording. Moge  dit vertrouwen ook u de ware kerstvreugde schenken. Van harte wensen wij u in die geest een Zalig Kerstfeest toe! Graag reiken we u de overwegingen in de Kerstnachtviering en op Eerste Kerstdag aan.

Posted in Bezieling, Wereld | Comments Off on Een wonderlijke geboorte

Adventsacie 2023

Foto lezende meisjes in Pakistan - bron: Vastenactie

Nadat het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, jarenlang gestaag daalde, stijgt het nu weer. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen. In 2022 ging het om 160 miljoen kinderen.
De Adventsactie steunt vier projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Een ervan is in Pakistan. Er zijn daar inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen zodat ze toch de opleiding krijgen waar ze recht op hebben. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen, een eigen toekomst opbouwen en uit de armoede komen.
U kunt dit adventsactieproject steunen tijdens de deurcollecte na de viering van zondag 17 december of geld overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 van Adventsactie/Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie Pakistan.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsacie 2023

Sint Maarten 2023

Reliëf Sint-Maarten die zijn mantel deelt - Utrecht, ca. 1935

Dit jaar zijn er in en vanuit het Huis van Dominicus behalve de viering op 11 november meerdere activiteiten rond het feest van Sint Maarten, voluit Martnius van Tours, de stadspatroon van Utrecht. Op woensdag 8 november houdt Els Rose een lezing over de rol van Sint Maarten in de tiende eeuw. Vrijdag 10 november wordt De Mantel van Sint Maarten uitgereikt in de Domkerk.

Op zaterdag 11 november is de Dominicuskerk van 18.00 uur tot 21.00 uur open voor de inzameling ten behoeve van de Voedselbank Lombok. De jaarlijkse lampionnenoptocht van de Wijkvereniging Oog in Al start vanaf het Shakespeareplein om 18.30 uur en eindigt rond 20.00 uur bij de Dominicuskerk. Tenslotte is er zondag 12 november om 10.30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, een gezamenlijke eucharistieviering van de geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Sint Maarten 2023

Bid & Breakfast: Het eerste woord

Op zondag 5 november, de Eenendertigste Zondag door het jaar, lopen we al iets vooruit naar het feest van Sint Maarten, de stadspatroon van Utrecht, op 11 november. Hoe krijgt zijn voorbeeld van delen navolging in onze tijd? Hoe deel jij met anderen? Dat kan beginnen met jouw ontbijt, het team B&B zorgt voor de rest. Vier ook eens mee op zondagochtend, van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Het eerste woord

Allerzielen

Met Allerzielen denken we terug aan al degenen die we kort of lang geleden verloren, onze dierbare overledenen. In een gebedsviering op donderdag 2 november om 19.00 uur willen we hen gedenken met teksten uit de Bijbel, gedichten en muziek , vooral ook door voor hen lichtjes te ontsteken. Lekendominicaan Leny Beemer zal in deze viering voorgaan. Een kleine groep zangers van kamerkoor Amor Vincit ondersteunt de samenzang, begeleid door Gabriel Rodero, cello, en Marcel Bruins, piano.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Allerzielen

Biddend met en tot Maria

Foto Mariabeeld, geplaatst op altaar, 18 augustus 2013Juist in donkere tijden vraag je je af tot wie je je kunt wenden als gelovige om steun. We proberen natuurlijk elkaar met raad en daad te steunen, maar we zoeken ook houvast in voorbeelden van geloof en trouw. Van oudsher is Maria daarvan bij uitstek een voorbeeld. In de Mariamaanden mei en oktober bidden we wekelijks in de dagkapel de rozenkrans, een dominicaanse gebedstraditie rondom wat heel beeldend de geloofsgeheimen heten. U bent op vrijdag welkom om 9.40 uur in de dagkapel. We bidden dan ook in het besef dat velen niet kunnen komen!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Wereld | Comments Off on Biddend met en tot Maria

Cursus voor gebedsleiders en lectoren

Foto ambo (lezenaar) in Dominicuskerk

Nu het aantal professionele voorgangers sterk afneemt, is het goed om na te denken over eenvoudiger vormen van liturgie die door leken kunnen worden gedragen. Voor deze vieringen hebben we dus ook gebedsleiders/voorgangers en lectoren nodig uit de eigen gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op drie zaterdagochtenden een korte cursus aan als ondersteuning van wie deze rol vervult of zou willen vervullen. De cursus gaat plaatsvinden op zaterdag 28 oktober18 en 25 november. Erik Borgman, Leny Beemer en Ank Rinzema verzorgen deze cursus. Meer informatie is te vinden op de site van het Huis van Dominicus en u kunt een folder downloaden (PDF). Aanmelden vóór 14 oktober via info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Cursus voor gebedsleiders en lectoren