Vieren vanaf 5 juli

Mons

Sinds het begin van de coronacrisis hebben wij iedere zondag online-vieringen op onze site gezet. De laatste online-viering was op zondag 28 juni. Alle vieringen blijven beschikbaar via ons YouTube-kanaal.

Op zondag 5 juli is er om 10.00 uur in de kerk een eucharistieviering. Dominicaan Stefan Mangnus gaat dan voor. U bent van harte welkom! Uiteraard zorgen we ervoor dat we op een veilige manier kunnen samenkomen. U vragen wij om uw komst van tevoren te melden via info@huisvandominicus.nl of door te bellen naar 030-2935245 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur). Vanaf 12 juli is aanmelding vooraf niet meer nodig. We vragen u wél bijtijds te komen vanwege het noteren van namen.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren vanaf 5 juli

Oud-pastor Jan Goes overleden

Foto Jan Goed door Arjan Broers, februari 2019Op 18 juni overleed in Nijmegen pater Jan Goes o.p. Hij werd bijna 89 jaar. Jan Goes kwam ter wereld in 1931 te Alkmaar. In 1951 trad hij in bij de dominicanen en in 1957 werd hij tot priester gewijd. Van 1958 tot 1988 werkte hij op de Antillen. Terug in Nederland werd hij eerst pastor van de Dominicusparochie, en later van de Antonius-O.L.V. van Goede Raad. Ook als emeritus bleef hij in Utrecht wonen. In 2011 verhuisde hij naar Berg en Dal. Zijn laatste levensfase bracht hij door in Aqua Viva te Nijmegen. Donderdag 25 juni vindt in kleine kring zijn uitvaart plaats in de Dominicuskerk te Nijmegen. Met zijn beweeglijke manier van doen was Jan Goes heel aanwezig, in zijn ogen waren binnenpretjes nooit ver weg. Moge hij binnengaan in Gods licht! Op de website van de Nederlandse dominicanen vindt u een langer in memoriam. We reiken hier graag de overweging aan die Gerrit Jan Westerveld hield bij de uitvaart.

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Oud-pastor Jan Goes overleden

Samen vieren in onze kerk

De glazen ingang van de DominicuskerkZondag 5 juli is het eindelijk zover: we gaan weer samen vieren in onze Dominicuskerk. Van harte welkom! Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde regels houden, maar die nemen we voor lief. We zorgen voor veilige looproutes en hygiënezuilen. Van u vragen wij om niet te komen als u koorts hebt of verkouden bent. Bij de ingang ligt een presentielijst die u moet tekenen. Na afloop is er geen koffie en van de wc kan men alleen in noodgevallen gebruik maken.

Net als overal geldt ook in de kerk: aanmelden is verplicht. Graag uiterlijk de dag vóór de viering. Het liefst per mail naar info@huisvandominicus.nl, maar bellen mag ook: 030-2935245 (werkdagen tussen 9.00-12.00 uur).

We zien u heel graag op 5 juli. De Paaskaars wordt alsnog feestelijk binnengedragen. Stefan Mangnus o.p. gaat voor in de eucharistieviering.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Samen vieren in onze kerk

Voorzichtig vooruitkijken

De binnentuin van de Dominicuskerk, april 2020Eind mei worden inmiddels voorzichtig een aantal beperkende maatregelen in de samenleving vanwege het coronavirus opgeheven. Dat betekent niet dat alles meteen terug is bij het oude. Grotere bijeenkomsten zijn pas vanaf juli mogelijk. Daarom gaan we in juni door met de online-vieringen. De Mariakapel blijft iedere dag geopend om er een kaarsje aan te steken en te bidden. In het Huis van Dominicus beginnen we in juli met een beperkt aantal openbare activiteiten. De eerste viering in de kerk wordt een eucharistieviering op zondag 5 juli, het feest van de Martelaren van Gorcum en Johannes van Keulen o.p. Stephan Mangnus o.p. zal in deze viering voorgaan. In de nieuwe aflevering van ons blad GESPREK – dat u ook kunt downloaden als PDF – leest u meer over de beoogde herstart in de zomer. Wij attenderen u verder ook op de site van het Huis van Dominicus, maar wij hopen vooral u gezond en wel in juli terug te zien.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Voorzichtig vooruitkijken

Voor de thuisblijvers in coronatijd

Onlangs stuurden we de senioren van onze geloofsgemeenschap een kaart toe met deze afbeelding van Maria in een krans van rozen. Het gebed daarbij tot Maria voor thuisblijvers in coronatijd reiken we graag ook hier aan:

Moeder van God en onze moeder,
vol vertrouwen bidden wij tot u:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Amen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Voor de thuisblijvers in coronatijd

Vieren en nabij zijn

Icoon Catharina van SienaOp de Derde Zondag van Pasen vieren we dit jaar ook de dominicaanse heilige Catharina van Siena (1347-1380). Deze bijzondere vrouw had vele kwaliteiten. Ze was niet alleen een mystica, maar ze was ook heel praktisch. Ze verzorgde zieken tijdens een pestepidemie, begeleidde terdoodveroordeelden en mengde zich in de politiek van haar tijd. Ze schreef brieven aan allerlei mensen. Ze overtuigde de paus dat hij vanuit Avignon naar Rome moest terugkeren. Haar compassie en betrokkenheid zijn een inspirerend voorbeeld. Leny Beemer is de voorganger in de online-viering voor deze zondag. Graag reiken we hier ook haar overweging aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren en nabij zijn

Leven in het licht van Pasen

Op een merkwaardige wijze raakten dit jaar de beleving van de Veertigdagentijd en ons bestaan als mensen in de tijd van het coronavirus aan elkaar. Hoe gaat de weg verder? Hoe komen we er doorheen? Met Pasen vieren we dat de lijdensweg van Christus die op Goede Vrijdag in eenzaamheid en machteloosheid tegenover geweld leek te eindigen toch niet het einde is. Gods levenskracht bleek groter dan de dood. Dat zijn kracht die Christus deed opstaan uit de dood ook ons mag bemoedigen en sterken op onze levensweg! De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk en het Huis van Dominicus wensen u van harte een Zalig Pasen toe.

Voor de viering van Eerste Paasdag, tevoren opgenomen in onze kerk, kunt u de opname bekijken. Op ons eigen videokanaal kunt u ook de vieringen van de Goede Week terugzien.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Leven in het licht van Pasen

Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Foto palmtakjes in mandje, met kruisbeeld boeket rozen

Een Goede Week zonder gezamenlijke vieringen is een heel ander vooruitzicht dan we hadden gedacht. Zoals u weet beperken we ons tot online-vieringen. Toch is de kerk komende week twee keer open. Op Palmzondag 4 april is de kerk vanaf half elf tot twaalf uur open en is er de mogelijkheid gewijde palmtakjes op te halen voor thuis. Dat kan verder elke ochtend gedurende de Goede Week.
Op Goede Vrijdag, 10 april, is de Dominicuskerk open van 15.00 tot 16.00 uur en is er gelegenheid in stilte bloemen bij het kruis te leggen. Bij de deur zal iemand staan die zorgt dat er niet te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Er is een veilige looproute.
De vieringen in de Goede Week worden tevoren opgenomen. In plaats van de Paaswake kunt u zaterdagavond 11 april luisteren naar de Schriftlezingen en gebeden die lekendominicanen hebben opgenomen. Vanaf 21.00 uur zijn de opnames beschikbaar op de site van de Nederlandse dominicanen, hier de feitelijke link.
De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen. We hebben voor u een overzicht gemaakt met meer toelichting op alle vieringen in de Goede Week en met Pasen. Dat we toch biddend en vierend met elkaar verbonden mogen blijven!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Geen vieringen tot en met Pinksteren

Klokketoren en pastorie, maart 2020Op grond van de nieuwe maatregelen van de overheid tegen het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot met Pinksteren (31 mei) geen publieke vieringen in kerken kunnen plaatsvinden. In de Dominicuskerk vinden er daarnaast ook tot 1 juni geen andere openbare activiteiten plaats. Uiteraard zetten we ons als geloofsgemeenschap in om met elkaar vierend verbonden te blijven in lief en leed. Zondag 22 maart begonnen we met online-vieringen. Ook bieden we liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is dagelijks open voor gebed en om er een kaarsje op te steken. Ook kunt u daar intenties opschrijven. Elke woensdag sluiten we ons aan bij het landelijk luiden van de kerkklokken tussen zeven uur en kwart over zeven ‘s avonds. Laten we elkaar steunen in deze tijd, hoopvol dat er tekenen ten goede zullen komen in de strijd tegen het coronavirus, vertrouwend dat wij er niet alleen voor staan in deze tijd.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Geen vieringen tot en met Pinksteren

Steun de Vastenactie

Logo Vastenactie 2020Met al onze zorgen dichtbij rondom de impact van het coronavirus zouden we bijna de rest van de wereld vergeten. Het thema van de Vastenactie 2020 is “Werken aan je toekomst”. De campagne in de Veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren in ontwikkelingslanden niet de kans om verder te leren. In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick uit Zambia. Door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart kreeg hij een opleiding tot kleermaker, en nu runt hij zijn eigen naaiatelier. Daar krijgen gehandicapte medemensen de opleiding die hijzelf heeft genoten. Op deze manier leren zij ook verder, om vervolgens in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

U kunt aan deze Vastenactie bijdragen met een gift over te maken op: IBAN NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v.Vastenactie 2020. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Posted in Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Steun de Vastenactie