Stad in het licht

Flyer Bid & Breakfast 1 december 2019, "Stad in het licht"

Iedere eerste zondag van de maand is er van 10.00-11.00 uur in de Dominicuskerk een speciale viering, Bid & Breakfast. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt: wat sneetjes brood, een bolletje, wat beleg, fruit, sap of iets heel anders. Dat wordt op de gedekte tafels gezet waar koffie en thee al klaarstaan. Na enkele mededelingen begint de viering. We luisteren naar verhalen uit de Schrift, delen eten en drinken met elkaar en praten over het thema van de viering. We luisteren naar muziek, zingen en bidden. Na afloop ruimen we samen op. Op zondag 1 december komen we samen rond het thema Stad in het Licht. Aan het begin van de Advent, de tijd op weg naar Kerstmis, is de vraag hoe je die weg gaat, en wat aandacht daarbij betekent. Wees welkom!

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Stad in het licht

Christus Koning: het kerkelijk jaar voltooid

Ikoon van Christus tronend / Moskou, Tretyakov MuseumHet feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren Christus als Koning, zoals Hij zichzelf noemde toen Pilatus Hem ondervroeg. Maar geen koning zoals andere koningen van de wereld, maar Koning van Gods Koninkrijk. De komst van dat Koninkrijk in onze wereld vormt de basis van de verkondiging van de dominicanen wereldwijd. Al in de begintijd van de Orde zijn er bijzondere verkondigers geweest. Albertus Magnus (ca. 1200-1280) is een van de belangrijke dominicaanse heiligen uit die begintijd van de Orde. Hij was een groot wetenschapper en leermeester van bijvoorbeeld Thomas van Aquino. Hij was bisschop van Regensburg, woonde vele jaren in Keulen en heeft ervoor gezorgd, dat het eerste dominicanenklooster van Nederland in Utrecht onder de naam Andreasklooster kon worden gesticht. De namen Predikherenkerkhof / Predikherenstraat herinneren nog aan dit klooster. Niet voor niets heeft de Utrechtse communiteit van lekendominicanen de naam ‘Andreascommuniteit’ gekozen. Zij zetten de eeuwenoude Utrechtse traditie van dominicaanse presentie in de stad voort.
We vieren het feest van Christus Koning en de gedachtenis van Albertus de Grote op zondag 24 november om 10.00 uur met een eucharistieviering , waarin de dominicaan pater Henk Jongerius voorging. De tekst van zijn overweging reiken we hier graag aan!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Christus Koning: het kerkelijk jaar voltooid

Theaterconcert “Love may be” met Nootabene

Fl\yer concert Nootabene 24-11-2019Op zondag 24 november om 16.00 uur is de Dominicuskerk open voor een bijzonder concert door gemengd koor Nootabene onder leiding van Evert van Merode. Het motto is Love may be. De liefde kan pril zijn met een groot verlangen. De liefde kan hartstochtelijk zijn en intens. Maar als de liefde niet mag bestaan en wordt verboden … Enkele studenten van de Utrechtse Dansacademie beelden het thema uit. Kaarten voor dit concert kosten voor volwassenen € 10,– en voor kinderen € 7,50, te bestellen via www.nootabene.com/love of bij de entree. Je bent van harte welkom!

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Theaterconcert “Love may be” met Nootabene

Kenniscafé over de vele gezichten van de islamitische wereld

Foto van voetenwassende moslims bij een moskeeIn het Kenniscafé van zondag 17 november vertelt prof.dr. Karel Steenbrink, emeritus-hoogleraar interculturele theologie aan de Universiteit Utrecht, over de verschillende gezichten van de islamitische wereld. Hij neemt ons mee naar de klassieke kernlanden, maar ook naar het Indische subcontinent, Zuidoost-Azië (vooral Indonesië), Afrika ten zuiden van de Sahara en de westerse landen. Hoewel de culturen sterk van elkaar verschillen, is er toch sprake is van één grote religie. Het Kenniscafé vindt plaats in de refter van de Dominicus, Palestrinastraat 1. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden via info@huisvandominicus.nl

Posted in Leren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Kenniscafé over de vele gezichten van de islamitische wereld

Muziek voor onderweg met De Bazuin

Flyer najaarsconcert De BazuinHet najaarsconcert van Harmonieorkest De Bazuin op zaterdag 9 november staat in het teken van vervoersmiddelen en reizen. Het thema is dan ook Muziek voor onderweg. Met de stukken Stephenson’s ‘Rocket’ en ‘Flying in a Balloon’ waant u zich in een van de eerste stoomtreinen of hoog boven in de lucht. Verder worden onder andere ten gehore gebracht ‘Orion’ en ‘St. Stephens Chorale’. Het laatste stuk is gebaseerd op een dag in de Sankt Stefansdom in Wenen. Kaarten kosten  € 7,– / € 4,– voor kinderen en U-pashouders, te koop via www.bazuinutrecht.nl/kaartverkoop of bij de entree; aanvang 19.45 uur.

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Muziek voor onderweg met De Bazuin

Delen als Sint Maarten

Tekening St. Maarten en de bedelaar bij de stadspoort van AmiensOok dit jaar vieren we weer St. Maarten! Martinus van Tours, een heilige uit de vijfde eeuw, is de stadspatroon van Utrecht. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. In onze stad zijn er ook mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Op maandag 11 november begint om 19.00 uur de jaarlijkse optocht vanaf het Herderplein. Onderweg zamelen we geld en gaven in voor de Voedselbank in Lombok. De kerk is open vanaf 18.00 uur. De tocht door Oog in Al eindigt in de Dominicuskerk. U kunt uw houdbare producten ook in de week na St. Maarten tussen 9 en 12 uur naar de Dominicuskerk brengen.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Delen als Sint Maarten

Opnieuw beginnen bij de Bid & Breakfast

Flyer Bid & Breakfast 3 november 2019Iedereen, jong en oud, is welkom om samen op een speciale manier te vieren. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en bidden. In deze viering van Bid & Breakfast staat het verhaal van Zacheüs, de tollenaar centraal (Lucas 19,1-10). Jezus ziet hem en nodigt hem uit de boom naar beneden te komen om bij hem te gast te zijn. Een bekend maar telkens weer spannend verhaal, waarin Jezus laat zien dat hij bij iedereen binnen wil komen en niet alleen bij de brave gelovigen. Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Opnieuw beginnen bij de Bid & Breakfast

We noemen ze bij naam

Flyer Allerzielen 2019

In de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur gedenken we onze dierbare doden en ontsteken we lichtjes. Er klinken teksten en liederen over verlies en verlangen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hesther Oor (sopraan), Jacqueline Hoekstra (alt), Klein Mannenkoor Weerklank, Pauliina Lievonen (blokfluit en fagot) en Marcel Bruins (piano). De viering vindt plaats in samenwerking met SENS Uitvaarten.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on We noemen ze bij naam

Vieren in de Dominicuskerk

Dit jaar krijgt Het Huis van Dominicus steeds meer vorm, bijvoorbeeld door de mooie nieuw website. Het ontwikkelt zich tot een religieus en spiritueel centrum op basis van de dominicaanse spiritualiteit. Op donderdag 31 oktober willen we ons bezinnen op de plaats en de betekenis van de liturgie daarin. Volgens het boekje Dit is het hart van Erik Borgman is liturgie het zich laten omvormen in Gods ruimte. Hoe past de liturgie in de Dominicus in de traditie van de kerk? Op welke manier is zij verbonden met het ‘gewone leven’? Onder leiding van Erik Borgman en Leny Beemer verkennen we hart en ziel van het Huis van Dominicus. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00-22.00 uur in de refter van de Dominicuskerk.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Vieren in de Dominicuskerk

Gods woord in het hart bewaren

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp zondag 6 oktober vierden we het patroonsfeest van Dominicaans Nederland: Maria van de Rozenkrans. Pater Jozef Essing o.p. hield een mooie overweging, met vooral ook daarin aandacht voor de betekenis van het rozenkransgebed:

Alle aandacht vraagt Maria voor Jezus, die Gods gezicht is naar ons toe, het gelaat van Gods betrokkenheid op ons mensen… In de grote en soms zware momenten van Jezus’ bestaan komt ‘het geheim’ van Gods liefde aan het licht: hoe Hij in Jezus ons voorgaat op de soms zware levensweg.

Op de vrijdagen in oktober bidden we om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. U bent daarbij van harte welkom. U kunt de gehele overweging op onze site nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen | Comments Off on Gods woord in het hart bewaren