Kerkbalans 2021

Campagne foto Kerkbalans 2021 -foto: Micharel Terlouw FotografieTraditiegetrouw wordt u met de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw kerkbijdrage over te maken. Misschien een goed moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze coronatijd zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de externe verhuur de afgelopen maanden grotendeels stil is gevallen. Als vaste begunstiger  ontvangt u persoonlijk nog een brief hierover. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerkbalans 2021

Leven van wat komt

Toen we in december de tweede lockdown ingingen, leek dat eerst nog voor relatief korte duur, vier weken. Het oude woord quarantaine gaf al aan dat het bij zo’n periode eigenlijk om veertig dagen gaat. Hoe houden we dat vol? Kunnen we leven van er op ons afkomt? Staan we nog open voor de toekomst? Al onze activiteiten liggen nog langer stil. Vanaf Kerst zenden we livestreams uit van de vieringen op zondag. Vorige week lukte dat helaas niet door een technisch defect, maar vanaf zondag 17 januari zijn er weer livestreams van onze vieringen, helaas zonder kerkgangers. Het is fijn dat pastoor Hans Boogers die dag bij ons wil voorgaan in de eucharistieviering. Ook op andere manieren proberen we de band met ons geloof en met elkaar in stand te houden, juist als het erop aan komt. Laten we zo licht zijn voor elkaar en anderen, in kleine en grote gebaren, tekens van leven!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Leven van wat komt

Een nieuw jaar in

Wat er ook gebeurd is in 2020, hoe dit ook ons raakte, hoe we het ook hebben beleefd, in 2021 kunnen we nog niet meteen als vanouds doorgaan met vieringen en activiteiten. Tot 19 januari liggen onze activiteiten stil. De vieringen gaan in ingeperkte vorm door. De eerste drie vieringen op zondagen in januari zullen zonder kerkgangers plaatsvinden. We bieden livestreams aan van deze vieringen, te beginnen op zondag 3 januari. De Mariakapel blijft dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur geopend voor gebed en om er een kaarsje op te steken. We wensen u toe dat het een jaar van aandacht en zorg voor elkaar mag zijn, dat ons geloof ons gaande en staande mag houden in deze tijden en de hoop op betere tijden vorm gaat krijgen. In die zin wensen we u graag een Zalig Nieuwjaar toe! Dit jaar kon er geen Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden, maar wel is er een korte video met Erik Borgman en Robert Stok.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Een nieuw jaar in

Kerst, anders dan verwacht

In een jaar dat zo anders verloopt dan andere jaren leek Kerst nog lang een vertrouwd vooruitzicht, maar helaas kunnen er geen publieke vieringen plaatsvinden in de Kerstnacht, en op Eerste Kerstdag zijn er eigenlijk geen plekken meer vrij als er slechts dertig kerkgangers mogen komen. Thuis mogen we maar weinig mensen ontvangen. Eeuwen geleden was er geen plaats in de herberg voor Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria. Voor wie maken wij een plek vrij in ons huis, in onze harten? Wat verwachten wij met Kerst? Misschien worden we uitgenodigd ons toe te vertrouwen aan het onverwachte en ongedachte: God die zich met mensen verbindt, eens en voorgoed, die ons nabij komt in de gestalte van een weerloos pasgeboren kind. Graag wensen we u toe dat deze Kerst op onvermoede wijze voor u zich mag ontvouwen als een feest dat hart en ziel raakt rn goed doet. Moge het zó een Zalig Kerstfeest worden!

We reiken U hier graag de overweging van Erik Borgman in de Kerstnachtwake en de overweging van Leny Beemer op Eerste Kerstdag aan!

Posted in Bezieling, Samenleving, Wereld | Comments Off on Kerst, anders dan verwacht

Vieringen met Kerst in coronatijd

Ook in de Dominicuskerk kan helaas een aantal vieringen met Kerst niet doorgaan. U kunt enkele vieringen via een livestream gaan volgen of een vooraf opgenomen viering. Hieronder een compact overzicht van de vieringen met Kerstmis:

– Kerstavond 24 december, 19.00 uur: Uitzending van vooraf opgenomen viering
– Kerstavond 24 december, 22.00 uur: Livestream van viering zonder kerkgangers
– Eerste Kerstdag, 10.00 uur: Livestream van viering met daarbij alleen vooraf aangemelde kerkgangers; de aanmelding is gesloten
– Zondag 27 december – Geen viering

Uiteraard vullen we dit overzicht op tijd aan met links naar de livestreams! Op 24 december is de kerk open van 16.00 tot 18.00 uur. U wordt bij de ingang ontvangen. Binnen kunt u een kerststal bekijken, een wens in de wensboom te hangen, een kaarsje opsteken en een bijdrage geven aan de Adventsactie ‘Delen smaakt naar meer’.

De vieringen van 3, 10 en 17 januari 2021 vinden zonder fysieke deelnemers in de kerk plaats. U kunt ze dus niet bijwonen, er komen livestreams. In de mededelingen van 20-27 december kunt u deze en andere wijzigingen nalezen (PDF). De Mariakapel is dagelijks van 9.00-17.00 uur open om een kaarsje op te steken.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieringen met Kerst in coronatijd

Adventsactie 2020 voor Nicaragua

Foto Adventsactie 2020: Mensen planten groentegewassen“Geen honger” is het duurzame doel dat centraal staat in de komende Adventsactie. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Ze kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Tijdens die vieringen voor kerst besteden we met alle Utrechtse katholieke kerken aandacht aan de projecten van Adventsactie. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Het project waar wij bij stil staan is: ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’. Het doel is 144 gezinnen met kinderen (± 700 personen) in Palacagüina te leren hun moestuinen te bewerken met een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.
U kunt meehelpen dit project te laten slagen door uw financiële gift op: IBAN NL12INGB0001726986 t.n.v. Missiefond St Dominicusparochie o.v.v. Adventsactie 2020
Of doneer in de melkbus achter in de kerk, deze staat er tijdens de hele adventstijd t/m Kerst. Tenslotte is er de website www.vastenactie.nl/projecten om direct aan Vastenactie/Adventsactie te doneren. Als MOV St Dominicus bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

Posted in Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2020 voor Nicaragua

Bid en ontvang in de Adventstijd

Flyer Bid & Ontvnag 6 december 2020

Ook in de Advent is er een Bid & Ontvang in aangepaste vorm. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid en ontvang in de Adventstijd

Bevrijd tot openheid

Inerieur Dominicuskerk met zicht op rechterzijbeukOp zondag 29 november begint de Advent, de bezinningstijd op weg naar Kerstmis. Onze verwachtingen komen zeker in deze coronatijd niet uit. Maar het onmogelijke zal altijd weer doorbreken, zoals dat begon bij de geboorte van Jezus. Dit jaar is ons thema van de adventstijd Bevrijd tot openheid. In de Advent hopen we open te gaan voor dit mysterie. Elke zondag zal een nieuw thema in dit kader naar voren komen, zowel in de lezingen als in gebeden en liederen. En niet te vergeten in de bloemversiering die onze vaste vrijwilligers verzorgen. Onder Vieringen op feestdagen vindt u een overzicht van alle vieringen in de Advent.

Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag. De feitelijke start was op zaterdag 28 november om 18.30 uur. Een actueel overzicht van de gebedstijden staat hier aan de rechterkant. Het overzicht is ook te vinden op de startpagina van het Huis van Dominicus en op onze nieuwe pagina Getijdengebed.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bevrijd tot openheid

Christus, koning van het heelal

Mozaïek Christus Pantokrator, Chiesa della Martorana, PalermoHet kerkelijk jaar wordt afgesloten met het grote feest van Christus Koning van het heelal. Misschien klinkt die titel wat pretentieus, maar dominicaan Jozef Essing, die ons op zondag 22 november om 10.00 uur voorgaat in de eucharistieviering, zal daar ongetwijfeld een verrassend licht op laten schijnen. Zijn preken zijn altijd bijzonder inspirerend!
Na afloop van de viering zal de as van Anneke Wiltink in het bijzijn van enkele familieleden worden uitgestrooid. Jozef Essing en Leny Beemer zullen hierbij gebeden uitspreken.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Christus, koning van het heelal

Delen in het voetspoor van Sint Maarten

Initiaal met St. Marten die zijn mantel deelt - Parijs, Bibliothèque Mazarine, ms. 1729, f. 285 vTijdens de viering van Woord en Gebed op zondag 8 november om 10.00 uur waarin diaken Lex Janssen zal voorgaan is er ook een aparte kinderwoorddienst, waarin het verhaal van Sint Maarten centraal staat. Deze zondag zal er, net als overal in de stad, kleding worden verzameld voor de talloze mensen, die zonder bescherming in de kou moeten leven. De inzameling wordt verzorgd door de vormelingen van dit jaar. U kunt uw pakket afgeven vanaf een half uur vóór tot een kwartier ná de viering. In onze kerk is dat om vanaf 9.30 tot 10 uur en vanaf 11 uur tot 11.15 uur. Namens ‘mensen in de kou’ heel veel dank!

Op woensdag 11 november zamelen we tussen 18.00-20.30 uur weer houdbare producten in voor de voedselbank bij De Wijkplaats in Lombok. Kinderen, grote mensen mag ook, ga langs bij buren, opa, oma, bekenden en vraag of zij in de kast houdbare producten hebben staan, die ze aan de voedselbank willen geven en breng de producten naar de Dominicuskerk. Download en deel gerust de flyer (PDF)!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Delen in het voetspoor van Sint Maarten