Richting vinden in de Veertigdagentijd

Foto hand met kompasHoe vind je je weg in het leven? Hoe kom je als Christen uit bij Pasen? De Veertigdagentijd helpt ons samen die weg te gaan en ons geloof vorm te geven. Dit jaar is als thema voor deze tijd gekozen Richting vinden. Op woensdag 22 februari beginnen we met een gebedsviering om 19.00 uur. Om 18.00 is er eerst en vastenmaaltijd.  Vanuit dat thema hebben de vieringen op zondag elk hun eigen motto gekregen. Op de woensdagavonden zijn er oecumenische vespers samen met de Antoniuskerk en de Protestantse wijkgemeente Utrecht-West. Er is weer een handig compact overzicht van de vieringen hier op de website of als PDF om zelf te printen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Richting vinden in de Veertigdagentijd

In gebed voor Turkije en Syrië

Foto wereldkaart met lichtjes bij de WereldWake, 7 februari 2023
De aardbevingen die Turkije en Syrië op 6 februari troffen richten onnoemelijk veel leed en verdriet aan. In de WereldWake van dinsdag 7 februari stonden we daarbij stil, met gebeden hardop en in stilte, met lichtjes op de wereldkaart die het middelpunt is van deze wekelijkse viering. Ook erna, bij de Huiskamer van Dominicus, raakten we in gesprek erover met elkaar en de deelnemers aan de wekelijkse taalcursus. Hopelijk lukt het hulpverleners om toch nog velen op tijd te bereiken, maar de omvang en impact van deze ramp gaat ons begrip te boven ondanks alle beelden en berichten. Laten we doen wat we eraan kunnen doen met onze aandacht, hulpmiddelen en steun aan mensen daar en familieleden hier!

Posted in Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on In gebed voor Turkije en Syrië

Zout en licht

Flyer B&B 5 februari 2023

Op zondag 5 februari is het weer tijd voor de maandelijkse Bid & Breakfast! Ook nu ben je van harte welkom om mee te vieren en elkaar te ontmoeten aan tafel.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Zout en licht

Kerkbalans 2023

Banner Kerkbalans 2023

Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd ook dit jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage hoger kan zijn. In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas lager dan voorheen. Als vaste begunstiger ontvangt u persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! De actie Kerkbalans loopt dit jaar van 14 tot en met 28 januari.

Posted in Nieuws | Comments Off on Kerkbalans 2023

Kerstmis, een teken van hoop en vrede

Verluchte bladzijde uit getijdenboek, 1475-1500 - Dijon, Musée des Beaux Arts, ms. Grainger 461
In een wereld vol geweld en crises van allerlei aard lijkt vrede zo vaak ver weg. De problemen van onze wereld dringen letterlijk bij je naar binnen, alleen al door het nieuws en door klimaatverandering. Te midden van soms duistere tijden verlangen mensen naar bezinning, vraag je je af wie en wat werkelijk betekenis heeft en een ommekeer kan brengen. In de gedaante van een pasgeboren kind, geboren onder erbarmelijke omstandigheden, wil God ons tegemoet komen, schijnbaar ver van alle andere gebeurtenissen, maar tegelijk midden in ons mensenbestaan. Dat we in de geboorte van dat goddelijke kind een vonk van hoop mogen herkennen, ons gezien en aangeraakt voelen, bemoedigd op onze levensweg. Moge het zo ook dit jaar echt Kerst worden: de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u en de uwen van harte een Zalig Kerstfeest toe! We reiken hier graag de inleiding en overweging uit de Kerstnacht door Erik Borgman en de overweging van Leny Beemer op Kerstochtend aan.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerstmis, een teken van hoop en vrede

Adventsactie 2022

Straatskinderen in Congo

De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen ontvangen. Zoals de wijzen uit het Oosten doen wij dat met geschenken voor kinderen en wel kinderen in moeilijke omstandigheden. Dit jaar helpen wij als Utrechtse parochies straatkinderen in de Democratische Republiek Congo. De lokale partner van Adventsactie vangt 300 straatkinderen uit Kinshasa op in hun centrum om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. De getraumatiseerde straatkinderen krijgen materiële en psychologische hulp. Steun het project en maak uw gift over op rekeningnummer NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. Meer informatie is te vinden op www.huisvandominicus.nl bij de nieuwsberichten.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2022

Sint-Maarten: Inzameling voor de voedselbank

Reliëf Sint-Maarten die zijn mantel deelt - Utrecht, ca. 1935

Vanwege de grote parade in de binnenstad ter afsluiting van Utrecht 900 jaar stadsrechten is er in Oog in Al met Sint Maarten dit jaar geen lampionnenoptocht. Kinderen kunnen wel op vrijdag 11 november met hun (eigen gemaakte) lampion de wijk in en een mooie volle tas met lekkernijen bij elkaar zingen. De Dominicuskerk is zoals ieder jaar van 18.00-21.00 uur open. Iedereen kan daar de verzamelde goederen inleveren voor de voedselbank en wat lekkers drinken. En om 19.30 uur zorgt de wijkvereniging op het kerkplein voor een spetterende verrassingsact die in het thema van Sint Maarten staat!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Sint-Maarten: Inzameling voor de voedselbank

Bid & Breakfast: Hemel en aarde

Flyer B&B, 6 november 2022

Op zondag 6 november bent u om 10.00 uur hartelijk welkom bij de maandelijkse Bid & Breakfast. Rond een mooi thema gaan we met elkaar in gesprek tijdens het gezamenlijke ontbijt. Doe ook eens mee!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Hemel en aarde

Oktober Mariamaand

Mariabeeld - Dagkapel DominicuskerkVanouds zijn de maanden mei en oktober de maanden van het jaar waarin we Maria ons meer voor ogen houden, als sterke vrouw die zich toevertrouwde aan God, die zijn en Jezus’ woorden bewaarde in haar hart en hun diepe betekenis overwoog. Maria gaat ons zo voor in geloof. Op vrijdagmorgen bidden we in oktober in de dagkapel vanaf 9.40 uur naar goede dominicaanse traditie de rozenkrans. In dit gebed bidden we tot Maria, maar we overwegen ook de geheimen van Jezus’ leven, om ze zo meer deel te laten zijn van ons dagelijks leven. Daarmee sluiten we ons ook aan bij de tallozen elders in de wereld die zich aan Maria’s zorg en aandacht toevertrouwden en toevertrouwen in het hier en nu. Ook u bent van harte welkom dit moment van bezinning en gebed!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld | Comments Off on Oktober Mariamaand

De kracht van het kleine

Flyer B&B 2 oktober 2022
De Bid & Breakfast van 2 oktober snijdt een heel herkenbaar thema aan. Beleef deze vorm van kerkzijn gerust eens mee!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on De kracht van het kleine