Op weg naar Pasen

Miniatuur kruisiging met stadsgezicht van Parijs met de Notre Dame - Brugge, 3e kwart 15e eeuw - Londen, British Library, hs. Royal F II, f. 89r - Charles d'Orleans, gedichtenOp zondag 14 maart begonnen we met Palmzondag aan de Goede Week, de week van bezinning op weg naar Pasen. Wereldwijd komen mensen naar kerken om zich de weg van Jezus te binnen te roepen. In de Notre Dame te Parijs kan dit door de grote brand dit jaar niet gebeuren. We leven mee met heel Frankrijk om deze treurige gebeurtenis en het immense culturele verlies. In de wekelijkse mededelingen vindt u uitgebreide informatie over de verschillende vieringen in de Dominicuskerk, en daarnaast is er een compact overzicht. We wensen u graag een Goede Week toe en we hopen u te ontmoeten in onze vieringen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Op weg naar Pasen

Culturele Zondag Go West in de Dominicuskerk

Beeldje van Dominicus - foto Diane Mangold, 2016Culturele Zondag Go West op zondag 14 april staat in het teken van verhalen vertellen. Een kerk is bij uitstek een plaats waar verhalen worden verteld, van generatie op generatie. Verhalen over alle aspecten van het leven: liefde en trouw, dood en verlies, vriendschap en afgunst, schuld en boete, ontvangen en geven … Ook alle onderdelen en objecten in een rooms-katholieke kerk zijn verbonden met verhalen. Het motto van de Dominicuskerk op 14 april luidt Huis van Dominicus, huis vol verhalen.

Deze thema’s klinken tussen 14.00 en 17.00 uur op in liederen die worden gezongen bij bijzondere plekken en voorwerpen in de kerk, afwisselend door Projectkoor Passio o.l.v. Berny Oude Kempers, met onder andere een klein Stabat mater, en Souled Out! onder leiding van Caroline Lobanov, met swingende soul, meerstemmige a capella en black gospel. Tijdens het intermezzo, ca. 15.30-15.50 uur, laat Marietrees Broeren het orgel horen. U kunt op ieder moment de kerk inlopen en aanhaken bij deze muzikale rondgang. Achterin de kerk kunt u wat drinken.

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Culturele Zondag Go West in de Dominicuskerk

Schrijven in het zand

Flyer Bid & Breakfast 7 april 2019

Ook in de Veertigdagentijd is er op de eerste zondag van de maand een Bid & Breakfast, van harte welkom!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Schrijven in het zand

Een stille tocht op vrijdag 22 maart

Maandag 18 maart werd onze stad het middelpunt van het nieuws door een tragische gebeurtenis vlak bij de wijk Oog in Al. Op vrijdag 22 maart wordt om 19 uur een stille tocht georganiseerd voor de slachtoffers van de aanslag op het 24 Oktoberplein. De start is op het Jaarbeursplein en de route gaat naar het 24 Oktoberplein.

Posted in Nieuws, Samenleving | Comments Off on Een stille tocht op vrijdag 22 maart

Wandelen met God

Voor de zondagen in de Veertigdagentijd kiezen we dit jaar als thema ‘Wandelen met God’. De psalmen van die zondagen dienen als uitgangspunt. Elke zondag krijgt dit thema een nieuwe invalshoek. Op Aswoensdag begonnen we al met voeten van papier, waarop werd geschreven wat het thema voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. Een mooi begin! Wie er niet bij was, kan ook nu nog bedenken hoe je dit thema in deze Veertigdagentijd handen en voeten zou willen geven. Ook Jezus bad en zong in zijn tijd de psalmen samen met zijn leerlingen. Zeker op weg naar Jeruzalem zullen die psalmen een indringende betekenis hebben gekregen. Maar het nieuwe leven, de lente, is niet te stuiten door alle lijden en dood heen. Laten we daarom met vertrouwen en hoop in ons hart mét de psalmist de weg van Jezus gaan, en met en in Hem wandelen met God. Bij de oecumenische vespers op woensdagavond vanaf 13 maart, 19 uur, is het verbindende thema ‘Een nieuwe begin’. Aan de hand van oude verhalen horen we van mensen, die met Gods hulp een nieuw begin konden maken.
We reiken U hier ter inspiratie graag de inleiding en overweging van Erik Borgman op Aswoensdag (6 maart) aan!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Wandelen met God

Een coördinator voor het Huis van Dominicus

Foto Hermen van DorpMet ingang van 1 mei 2019 zal Hermen van Dorp aantreden als coördinator voor het Huis van Dominicus. Al vóór die ingangsdatum wil hij af en toe aanschuiven om kennis te maken met onze gemeenschap en met alle anderen, die betrokken zijn bij het Huis van Dominicus. We zijn blij met zijn komst en wensen hem veel succes toe! Meer informatie vindt u in het bijgevoegde persbericht.

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Een coördinator voor het Huis van Dominicus

Cantores gezocht!

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er in de liturgie wat betreft de kerkmuziek veel veranderd, zowel in de zondagsvieringen als in het getijdengebed. Samenzang van de geloofsgemeenschap werd steeds belangrijker. Hoewel in katholiek Utrecht nog diverse koren zijn om die samenzang te ondersteunen, wordt dit meer en meer gedaan door een cantor.Er is dan ook behoefte aan cantores, met name in de kleinere lokale geloofsgemeenschappen. Om dit te stimuleren biedt het Huis van Dominicus een speciale workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen of ze cantor zouden kunnen zijn. Het aantal deelnemers mag liggen tussen 6-12 personen. De workshop met Leny Beemer, Marcel Bruins en Daphne Kroonenberg vindt plaats op zaterdag 16 maart, 9.30 – 12.30 uur. Aanmelden via secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl vóór 13 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen. Helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen om de training te laten doorgaan.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Cantores gezocht!

Naar binnen luisteren

Shcilderij met in het wit geklede vrouw in bosrijke omgevingMet aandacht, in de schemer van het stille. Klanken ontvouwen zich tot muziek. Op dinsdag 12 maart is er vanaf 20.00 uur er een luisteravond waarin Frank de Munnik u inspirerende stilte laat horen in muziek, van Bach tot Arvo Pärt. Stilte beleven en ervaren, stilte als bezieling en inspiratie aan het begin van de Veertigdagentijd. Frank de Munnik (1963) is docent aan HKU Utrechts Conservatorium en muzieksamensteller voor NPO Radio 4, onder ander voor de programma’s Musica Religiosa en Tussen Hemel en Aarde. U kunt zich aanmelden via info@denieuwedominicus.nl of telefonisch, 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws | Comments Off on Naar binnen luisteren

Sta op, het wordt lente!

Foto Marian Geurtsen, 2018Op de derde retraitedag van dit seizoen nodigt de lente ons uit tot een nieuw begin. Boven de grond lijkt veel nog doods, maar daaronder ontkiemt nieuw leven. Wat is in jouw leven op een dood punt beland? Wat wil jij nieuw leven inblazen? In de drukte van alledag is het moeilijk daarbij stil te staan. Daarom biedt het Huis van Dominicus aan het begin van ieder seizoen een retraitedag aan. Een dag van meditaties, stilte, naar buiten gaan en (creatieve) bezinningsopdrachten. We laten ons inspireren door Bijbelse verhalen over opstaan uit de dood, zoals het Hooglied: ‘Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste. Kijk maar, de winter is heen. Op het veld staan weer bloemen; de tijd om te zingen breekt aan’. De dag wordt begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider. Op woensdag 13 maart bent u vanaf 10.00 uur welkom. Elders vindt u meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelding.

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Sta op, het wordt lente!

Heb jij een masker op?!

Flyer Bid & Breakfast 3 maart 2019, rthema: Masker op?

Op zondag 3 maart is er weer de maandelijkse Bid & Breakfast, van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Heb jij een masker op?!