Vorming rond liturgie

In onze vieringen speelt het woord een belangrijke rol. Onder andere lezingen en psalmen worden voorgelezen, en ook zelf geschreven inleidingen en gebeden. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Op zaterdag 14 maart is er daarom weer een training voor lectoren en gebedsleiders, verzoirgd door Baptiste Tuin o.p., Ank Rinzema en Leny Beemer. Informatie over deze training vindt u in deze flyer.
In kerkelijke vieringen waarin geen koor aanwezig is, kan een cantor de gezangen ondersteunen. Deze man of vrouw zingt de verzen van de psalm voor en leidt de zingende gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op zaterdag 21 maart een workshop door Sonja Roskamp aan voor cantores en zangers die overwegen in hun kerk voor te gaan zingen. U kunt hierover meer vinden in de flyer van deze activiteit. Voor beide activiteiten kan men zich aanmelden via info@huisvandominicus.nl.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vorming rond liturgie

Samen doorgaan

Op zondag 9 februari is het al zes weken na midwinter, de donkerste dag van het jaar. Langzaam keert het licht terug, of verbeeld je je het maar? Op de Vijfde Zondag van het jaar stond zuster Baptiste Tuin van de dominicanessen van Voorschoten in haar overweging stil bij het evangelie over het zout van de aarde en het licht voor de wereld. “Jullie zijn het licht voor de wereld”, zei Jezus. Net als de leerlingen worden we zelf aangesproken door die vaststelling die ook een vraag is voor mensen hier en nu. Tijdens de viering van woord, gebed en zang klonken ook liederen en teksten van Anita Geurts, lang lid van het jongerenkoor en van Weerklank. In onze rubriek Ter inspiratie kunt u deze overweging en andere overwegingen nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Samen doorgaan

Geloven in het begin

Flyer Bid & Breakfast, 2 februari 2020
Zondag 2 februari is er op het feest van Maria Lichtmis weer een Bid & Breakfast. Iedereen, jong en oud, is welkom om samen op een speciale manier te vieren. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en bidden.
In deze viering van Bid & Breakfast vieren we het feest van Maria Lichtmis: Jezus wordt opgedragen in de tempel en gezegend door Simeon en Hanna. We mogen allemaal een lichtje neerzetten bij Maria. Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen | Comments Off on Geloven in het begin

Actie Kerkbalans 2020

Logo kerkbalans 2020Op zaterdag 18 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Gemeenten en parochies krijgen geen subsidie van de overheid, zoals in veel andere landen wel het geval is. Dat betekent dat kerken afhankelijk zijn van de giften van hun achterban en van mensen die misschien niet (regelmatig) naar vieringen gaan, maar het wel van belang vinden dat de kerk in de buurt blijft bestaan. Het Huis van Dominicus probeert een plaats te zijn van geloof en bezieling voor de toekomst. Er wordt niet alleen vieringen plaats, maar tal van andere activiteiten gericht op verbinding en verdieping. Wilt u ons financieel steunen, doe dan mee met de Actie Kerkbalans. Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Actie Kerkbalans 2020

Bidden om eenheid in vriendschap

Poster Week van de Eenheid der Kerken 2020 In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken is er zondagmorgen 19 januari om 10.00 uur een oecumenische viering. Het thema van de week is dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, naar Handelingen 28,2. De viering vindt dit jaar plaats in De Wijkplaats, hoek Kanaalstraat-Johannes Camphuysstraat. De nieuwe predikant van de Protestantse gemeente Utrecht-West, ds. Mariska van Beusichem, zal de overweging houden. De andere voorgangers in deze viering zijn Julia van Wel (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk). Een klein ad hoc-zanggroep ondersteunt de samenzang.

Posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om eenheid in vriendschap

La danse en France met orkest Nota Bene

Flyer concert "La danse en Frabnce" met orkest Nota BeneWaan je in ‘La douce France’ bij het gevarieerde januariconcert van Orkest Nota Bene! Onder leiding van dirigent Douwe Evert Dijkstra speelt het orkest statige muziek van het Franse hof, maar ook een daarop gebaseerde moderne compositie van Peter Warlock. Op het programma staan verder Ravel, Ibert, jazzy stukken als ‘La mer’ en ‘Sway’ en filmmuziek, onder andere uit Amélie. Speciaal voor dit concert componeerde dirigent Douwe Evert twee stukken passend in het Franse thema, een lief slaapliedje en een volledige suite over het Caraïbische eiland Tortuga, ooit in Franse handen. Het concert wordt maar liefst twee keer uitgevoerd: zaterdag 11 januari om 20.00 uur en zondag 12 januari om 15.00 uur. Kaarten à € 10,– zijn te bestellen via www.orkestnotabene.nl en te koop bij de entree in de kerk. Van harte welkom

Posted in Concerten | Comments Off on La danse en France met orkest Nota Bene

Het nieuwe jaar in!

Ook de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Nieuwjaar toe in goede gezondheid en met zegen op wat we doen en laten. Dit jaar hopen we speciaal op een verdere voorspoedige ontwikkeling van het Huis van Dominicus. Dit jaar is er op Nieuwjaarsdag geen viering in de Dominicuskerk. Op zondag 5 januari bent u welkom in een viering van woord, gebed en zang die om 10.00 begint. Vanaf 11.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in de refter van de pastorie. Op vrijdag 3 januari bent u welkom om 10.00 uur bij de maandelijkse Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Voor wie niet bij de viering kon zijn of nog eens de overweging van Erik Borgman van 5 januari wil nalezen reiken we die graag aan!

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Het nieuwe jaar in!

Een kind is ons geboren: Zalig Kerstfeest!

Uitziend naar tekenen van verandering ten goede kun je allerlei kanten op kijken. Met Kerst is God het zelf die de verandering inzet. Als teken van onvoorwaardelijke liefde komt Hij ons tegemoet in de gestalte van een weerloos kind, geboren in behoeftige omstandigheden en verkondigd aan mensen aan de rand van de samenleving. God breekt in in de geschiedenis van mensen, als een teken van hoop voor alle tijden. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Kerstfeest toe!

Graag reiken we u hier ook de inleiding en overweging van Erik Borgman in de Kerstnacht en de overweging van Leny Beemer op Eerste Kerstdag aan.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Een kind is ons geboren: Zalig Kerstfeest!

Gezinskerstviering in de Dominicuskerk

Foto gezinskerstviering 2018
Ieder jaar wordt in de Gezinskerstviering het aloude kerstverhaal verteld vanuit een andere invalshoek. Het verhaal wordt voorbereid door Ank Rinzema en jongeren die in de Dominicuskerk hun maatschappelijke stage lopen. Dit jaar gaat het over de Ark van Noach. Zoals Noach met zijn familie en alle dieren van de wereld een nieuw begin mocht maken, zo is er ook voor ons met de geboorte van Jezus telkens weer een nieuw begin mogelijk. Het verhaal wordt gespeeld door een groep kinderen, de teksten worden voorgelezen door volwassenen. Een gelegenheidskoor onder leiding van Ben Korver zingt de sterretjes van de hemel. En als dan alle lichten uitgaan en de kaarsjes worden aangestoken, wordt iedereen vanzelf stil en gaan we met onze aandacht naar het kleine, weerloze kindje Jezus. De viering begint op dinsdag 24 december om 19.00 uur. Download gerust ook de flyer van deze viering!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Gezinskerstviering in de Dominicuskerk

Kerstconcert met de Nationale Koren

Foto leden Nationale Koren - foto NKK (detail)Op zaterdag 21 december treden het Nationaal Jongenskoor en het Nationaal Kinderkoor op in de Dominicuskerk. Op het programma staan kerstliederen in allerlei talen. De koren worden gedirigeerd door Irene Verburg en Wilma ten Wolde en op de piano begeleid door Cees-Willem van Vliet.

Deze twee koren maken deel uit van de Nationale Koren. Op verschillende plekken in Nederland bieden zij jong vocaal talent de kans zich muzikaal te ontwikkelen en tot bloei te komen. Onder begeleiding van artistiek directeur Wilma ten Wolde kunnen deze kinderen en jongeren in diverse koorsamenstellingen in de professionele muziekwereld en op het hoogste niveau podiumervaring opdoen. Kom luisteren naar hun prachtige stemmen! Kaarten voor dit concert kunt u bestellen via www.nationalekoren.nl. Het concert begint om 19.30 uur.

Posted in Concerten, Cultuur, Jeugd en jongeren, Nieuws | Comments Off on Kerstconcert met de Nationale Koren