Bid & Breakfast: Het eerste woord

Op zondag 5 november, de Eenendertigste Zondag door het jaar, lopen we al iets vooruit naar het feest van Sint Maarten, de stadspatroon van Utrecht, op 11 november. Hoe krijgt zijn voorbeeld van delen navolging in onze tijd? Hoe deel jij met anderen? Dat kan beginnen met jouw ontbijt, het team B&B zorgt voor de rest. Vier ook eens mee op zondagochtend, van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Het eerste woord

Allerzielen

Met Allerzielen denken we terug aan al degenen die we kort of lang geleden verloren, onze dierbare overledenen. In een gebedsviering op donderdag 2 november om 19.00 uur willen we hen gedenken met teksten uit de Bijbel, gedichten en muziek , vooral ook door voor hen lichtjes te ontsteken. Lekendominicaan Leny Beemer zal in deze viering voorgaan. Een kleine groep zangers van kamerkoor Amor Vincit ondersteunt de samenzang, begeleid door Gabriel Rodero, cello, en Marcel Bruins, piano.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Allerzielen

Biddend met en tot Maria

Foto Mariabeeld, geplaatst op altaar, 18 augustus 2013Juist in donkere tijden vraag je je af tot wie je je kunt wenden als gelovige om steun. We proberen natuurlijk elkaar met raad en daad te steunen, maar we zoeken ook houvast in voorbeelden van geloof en trouw. Van oudsher is Maria daarvan bij uitstek een voorbeeld. In de Mariamaanden mei en oktober bidden we wekelijks in de dagkapel de rozenkrans, een dominicaanse gebedstraditie rondom wat heel beeldend de geloofsgeheimen heten. U bent op vrijdag welkom om 9.40 uur in de dagkapel. We bidden dan ook in het besef dat velen niet kunnen komen!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Wereld | Comments Off on Biddend met en tot Maria

Cursus voor gebedsleiders en lectoren

Foto ambo (lezenaar) in Dominicuskerk

Nu het aantal professionele voorgangers sterk afneemt, is het goed om na te denken over eenvoudiger vormen van liturgie die door leken kunnen worden gedragen. Voor deze vieringen hebben we dus ook gebedsleiders/voorgangers en lectoren nodig uit de eigen gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op drie zaterdagochtenden een korte cursus aan als ondersteuning van wie deze rol vervult of zou willen vervullen. De cursus gaat plaatsvinden op zaterdag 28 oktober18 en 25 november. Erik Borgman, Leny Beemer en Ank Rinzema verzorgen deze cursus. Meer informatie is te vinden op de site van het Huis van Dominicus en u kunt een folder downloaden (PDF). Aanmelden vóór 14 oktober via info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Cursus voor gebedsleiders en lectoren

Bid & Breakfast: Zeg je ja of nee?!

Flyer B&B 1 oktober 2023

Op zondag 1 oktober ben je weer welkom bij de maandelijkse Bid & Breakfast. Oktober is niet alleen de maand waarin we op 4 oktober Werelddierendag vieren, maar ook kijken naar Franciscus van Assisi, de middeleeuwse heilige die zo’n sterke band hand met heel de schepping. Vanouds is oktober ook een Mariamaand. Wil je weten wat dit met elkaar te  maken heeft, kom dan ook naar de Dominicuskerk!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Zeg je ja of nee?!

Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?

Van 16 tot en met 24 september vindt de jaarlijkse Vredesweek plaats, met dit jaar als motto (On-)vrede en nu? Democratie onder druk. PAX voor vrede organiseert in Nederland deze week de nodige activiteiten rondom vrede. De gezamenlijke kerken van Utrecht-West houden op zondag 24 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Antoniuskerk (Stadsklooster Utrecht), Kanaalstraat 200. Het is goed om te weten dat o24 september ook de Wereldgebedsdag is voor migranten en vluchtelingen. We reiken u hier graag de brief aan die paus Franciscus daarvoor heeft geschreven.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?

Vesperviering Wereldgebedsdag voor de schepping

Laudato Si'-raam, Sint-Baafskathedrasal, Gent (detail)

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie voor uit het bijbelboek Genesis. In 1989 riep patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om jaarlijks een scheppingsperiode in te stellen. Sinds die tijd wordt deze gehouden van 1 september tot 4 oktober. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot Wereldgebedsdag voor zorg om de schepping. Als start van de scheppingsperiode wordt in de Dominicuskerk op vrijdag 1 september om 16.30 uur een speciale vesperviering gehouden met als thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’. Pastoor Hans Boogers en lekendominicaan Erik Borgman zullen hierin voorgaan. U bent hierbij van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vesperviering Wereldgebedsdag voor de schepping

Zomerse afwisseling in de vieringen!

Foto Antoniuskerk met toren Vanaf zondag 16 juli start het vertrouwde zomerrooster met afwisselend vieringen in de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. Op 16 juli zijn we welkom bij de woord- en gebedsviering in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat, evenals op 30 juli, 13 en 27 augustus. Op zondag 6 augustus, de sterfdag van onze patroonheilige Dominicus, vieren we behalve het feest van de Gedaanteverandering van de Heer ook het jaarlijkse Dominicusfeest, met een eucharistieviering en nadien een hapje en drankje. Kijk in de mededelingen op deze site of laat ze u wekelijks toesturen voor verdere informatie over wat er in en rond de Dominicuskerk deze zomer gebeurt, zoals de open kerk op woensdagmorgen. Tot ziens en een goede zomer gewenst!

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomerse afwisseling in de vieringen!

Bid & Breakfast 4 juni

Deatil flyer B&B 4juni 2023

God, mens en geest is het thema dat het team van de maandelijkse Bid & Breakfast koos voor de viering met het feest van de heilige Drie-eenheid dat we op vieren op zondag 4 juni om 10.00 uur. Zoals steeds is het de bedoeling zelf je ontbijt mee te nemen, voor koffie en thee wordt gezorgd!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast 4 juni

Pinksteractie voor missie

Pinksteractie Week voor de Nederlandse Missionaris

Wereldwijd zijn er Nederlandse zusters, broeders en paters die zich inzetten in de missie. Jaarlijks is er in de week vóór Pinksteren een inzamelactie om hun werk te ondersteunen. In de viering op zondag 28 mei collecteert de MOV-groep na afloop voor de Week van de Nederlandse Missionaris. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Pinksteractie voor missie