Toekomstplannen Dominicuskerk

Vanaf 1 januari 2016 is er veel veranderd in de Dominicuskerk. Op deze pagina brengen we U actuele informatie. Een deel van de plannen wordt al volop intern besproken, en er is uiteraard overleg met het bestuur van de Sint Ludgerusparochie over onze toekomst. Zodra er definitieve plannen naar buiten komen, kunt u hier erover lezen.

Er zijn en blijven op zondag vieringen, en er vinden allerlei activiteiten in en om de Dominicus plaats!

Naar een Huis van Dominicus

Op donderdag 16 november organiseerden de locatieraad en de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk waarbij plannen voor een Huis van Dominicus werden gepresenteerd en toegelicht. In het Huis van Dominicus werken de locatieraad, de pastoraatsgroep, de stichting Vrienden van de Dominicus samen met de Andreascommuniteit, een groep actieve en bij onze kerk betrokken lekendominicanen. Aan programmering en uitwerking voor de plannen rond het beheer van de gebouwen wordt hard gewerkt. Waar mogelijk werken de Vrienden van de Dominicus en de pastoraatsgroep nu al samen.

Stadssynode 030

Logo Stadssynode

Met Pinksteren 2016 heeft de stadssynode van Utrecht zich aan de stad gepresenteerd. De stadssynode, uniek in Nederland, is een beraad over de toekomst van de katholieke gemeenschap in de stad: welke betekenis hebben we, hoe laten we zien dat de geschiedenis die begon met St. Willibrord, doorgaat?
Belangrijk onderdeel van die stadssynode is een consultatie waaraan alle inwoners van de stad, katholiek en niet-katholiek, mee kunnen doen. Om die consultatie te organiseren is een website gelanceerd: www.stadssynode030.nl. Tevens is er een facebookpagina (stadssynode030) en een twitteraccount (@stadssynode030). Op de website is een vragenformulier, dat je kan invullen over de toekomst van de katholieke gemeenschap in en voor de stad. Je vindt er ook informatie over het proces van de stadssynode, het startdocument en een lijst van  synodeleden.  Zo hopen we dat we de kring van betrokken mensen uitbreiden en een rijke oogst ophalen uit deze consultatie.
Er zijn papieren versies van het inschrijfformulier verkrijgbaar in de kerk. Zie ook het artikel in de extra Ludgerus Actueel van 29 mei 2016.

De Dominicuskerk in 2016
In GESPREK (19 december 2015) doet Anja van Leusden, lid van de locatieraad, verslag van de informatieavond op 10 november. Het is inmiddels duidelijk dat de plannen rond de Dominicuskerk en andere locaties tot 1 juli zijn uitgesteld. In 2016 zal er om de week op zondagen een eucharistieviering plaatsvinden in de Dominicuskerk. Het dominicaanse karakter van de Dominicuskerk zal worden versterkt door het voorgaan van verschillende dominicanen in de eucharistievieringen. Op de andere zondagen komen er gebedsvieringen. Vanaf 10 januari beginnen de vieringen om 9.30 uur. Op zondag 3 januari was er om een speciale viering rond de start van de Dominicus-nieuwe-stijl. In het overzicht van vieringen vindt u verdere informatie.

Informatieavonden in november 2016
In november 2016 waren er twee avonden waarin de toekomst van de Dominicuskerk ter sprake kwam:
Dinsdag 10 november, 20.00 uur: Informatieavond over de toekomst van de Dominicuskerk binnen de Sint Ludgerusparochie
Woensdag 18 november, 20.00 uur: In gesprek over dominicaanse identiteit met Jozef Essing o.p.

Plannen rond de Sint Ludgerusparochie
In het AD van dinsdag 21 oktober 2014 stond een stuk over de ‘sluiting’ van vijf van de zes kerken behorend tot de Ludgerusparochie. Het stuk klopte inhoudelijk niet helemaal, maar los daarvan, is het uitermate vervelend voor alle betrokkenen, dat erover geschreven wordt terwijl de besluitvormingsprocedure nog liep en het bestuur de parochianen nog niet had ingelicht.
Naar aanleiding van dit voortijdige bericht heeft het Ludgerusbestuur een brief aan de parochianen geschreven waarin heel kort voornemens en uitgangspunten worden meegedeeld. In het Ludgerusmagazine van november 2014 kwam een uitgebreider stuk. Wij, locatieraad en pastoraatsgroep, verantwoordelijk voor de Dominicus, willen daar graag wat aan toevoegen. Enerzijds ter verduidelijking en anderzijds om te laten zien hoe wij tegen de plaats van de Dominicus in dit proces aankijken. Wij komen daar bij andere gelegenheden nog uitgebreid op terug, hier een korte toelichting. In Ludgerus Actueel van 26 oktober 2014 vindt u ook beknopte informatie, en zie verder de brief van het bestuur in Ludgerus Magazine van 4 november 2014 op de website van de Sint Ludgerusparochie.

Half maart 2015 is een special van het Ludgerus Magazine verschenen met als thema Kerksluitingen (PDF, 3 MB).