Pastoraat

Voor het pastoraat in de Sint Ludgerusparochie zijn priester-assistent Koos Smits en pastor Gerrit Jan Westerveld de direct verantwoordelijken. Naast hen hebben enkele andere mensen een officiële taak in de parochie: diaken Lex Janssen (met speciale aandacht voor Overvecht).

In juni 2015 werd A.J. (Ton) Huitink benoemd tot pastoor van onder andere de Sint Ludgerusparochie. In mei 2018 is hij opgevolgd door Hans Boogers. Hij kan behalve op Koos Smits ook een beroep doen op emeritus-priester Oscar Zwijnenberg en op priester Rigo Loozekoot. Zij zullen samen met Gerrit Jan Westerveld en het Groot Pastoraal Overleg zorg dragen voor de pastorale ondersteuning van onze parochie.

Pastoraatsgroep

Sinds juni 2005 is in de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk een pastoraatsgroep actief bestaande uit toegewijde vrijwilligers met een officiële benoeming. De pastoraatsgroep is het doordeweekse brandpunt van alle activiteiten. Inhoudelijke invulling wordt gegeven aan de hand van de taken:
Liturgie, Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en coördinatie.

Binnen de pastoraatsgroep geven drie mensen in collegiaal verband vorm aan deze taken:

– Liturgie: Leny Beemer
– Catechese voor jeugd en jongeren: Ank Rinzema
– Catechese voor volwassenen: Leny Beemer
– Diaconie: Hans Wiegers
– Gemeenschapsopbouw: allen
– Coördinatie/teamleiding: vacature

De pastoraatsgroep komt wekelijks (dinsdagmiddag) bij elkaar, bespreekt het wel en wee van de parochie en stemt de aktiviteiten op elkaar af.

Dinsdag- en vrijdagmorgen is er altijd iemand van de pastoraatsgroep aanwezig in de pastorie. De pastoraatsgroep is ook per mail bereikbaar, op info.dominicus@katholiekutrecht.nl.