Parochiebestuur

Op 1 januari 2011 ondertekende mgr. Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet waarmee zes Utrechtse parochies werden opgeheven en samengebracht in de nieuwe Sint Ludgerusparochie. Hiervan maakten de St. Dominicus, de St. Antonius van Padua-O.L. Vrouwe van Goede Raad, de St. Joseph, de St. Nicolaas-St. Monica en de St.Jacobus-St. Ludger-Salvator deel uit.

Het bestuur is sinds november 2017 in personele unie verantwoordelijk voor drie gefuseerde parochies in Utrecht, en momenteel als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Pastoor Hans Boogers
  • Riet Blom (vice-voorzitter)
  • Frans Joosten (secretaris)
  • Bas Janssen (penningmeester)
  • Jan Aldert Bergstra (bestuurder gebouwen)
  • ing. W.W.R.Boogaard (bestuurslid human resources)

Het secretariaat van de drie samenwerkende parochies, tegenwoordig Sint-Martniusparochie geheten,  is gevestigd bij de Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel. 030-2546147, email secretariaat@katholiekutrecht.nl; openingstijden: maandag tot en met donderdag 9-16 uur, vrijdag 9-12 uur.

Locatieraad

Iedere geloofsgemeenschap binnen de Sint Ludgerusparochie heeft een eigen locatieraad, zo ook de Dominicuskerk. De eigen pastoraatsgroep zorgt in de Dominicuskerk voor de dagelijkse gang van zaken en stuurt de verschillende werkgroepen aan.