Locatieraad

De locatieraad van de Dominicuskerk is ingesteld na de totstandkoming van de nieuwe Sint Ludgerusparochie waarvan de Dominicuskerk sinds 2011 deel uitmaakte, en tegenwoordig van de stadsbrede Sint-Martinusparochie.

De locatieraad heeft momenteel de volgende leden:

Robert Stok, voorzitter
Anja van Leusden, secretaris