Locatieraad

De locatieraad van de Dominicuskerk is ingesteld na de totstandkoming van de nieuwe Sint Ludgerusparochie waarvan de Dominicuskerk sinds 2011 deel uitmaakt.

De locatieraad heeft momenteel de volgende leden:

Robert Stok, voorzitter
Henk Dekkers, penningmeester
Anja van Leusden, secretaris
Kirsten Verlaan

Robert Stok is lid van het parochiebestuur van de Sint Ludgerusparochie.