Kerkgebouw

Zijaanzicht kerk

De binnentuin in het voorjaar

De Dominicuskerk is gebouwd in 1951 in de vorm van een basiliek in neoromaanse stijl. De kerk is ontworpen door architect Herman van Putten.

Absis

In de absis hangt een kruisbeeld uit de zestiende eeuw. Het beeld stamt vermoedelijk uit Spanje.

Mariakapel

De Mariakapel is overdag van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend voor gebed.

Ikonenkapel

De ikonenkapel is in 2007 ingewijd.

Doopkapel

Vanouds werd er in de doopkapel gedoopt, maar kinderen worden ook op het priesterkoor gedoopt tijdens vieringen op zondag.

Dagkapel

Kleinschalige vieringen vinden plaats in de dagkapel, zoals de vieringen op de eerste vrijdag van elke maand en vespers in de Veertigdagentijd en Adventstijd.