Huis van Dominicus

Logo Huis van Dominicus, maart 2019In de Dominicuskerk in Oog in Al zoeken we manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus. In dit huis kun je samen lezen en debatteren, leren en delen, kijken naar kunst en luisteren naar muziek, samen stil zijn  of in gesprek gaan, samen zingen, bidden en vieren. Je kunt er ook een kaarsje opsteken, alleen of met iemand anders.

Spiritualiteit – Geloof – Kerk

Beeldje HJ. Dominicus - Dominicuskerk UtrechtOnze samenleving is de laatste halve eeuw ingrijpend veranderd. Gevolg is dat overgeleverde manieren om de diepte van het bestaan te peilen, de zin van het leven te verstaan en gemeenschap te vormen onder druk staan. De kerk lijkt te verdampen, het geloof te verdwijnen en spiritualiteit alleen nog te bestaan als persoonlijke zingeving.

In het Huis van Dominicus denken wij dat het niet zo simpel is. Spiritualiteit heeft vormen nodig, geloof vraagt om oriëntatie en kerk is een eigensoortige gemeenschap. Geïnspireerd door de dominicaanse traditie zoeken wij naar vormen om van betekenis te zijn voor de wijk Oog in Al en de stad Utrecht. Dat doen wij samen met ieder die hieraan wil bijdragen.

Activiteiten

Alle activiteiten in het kader van het Huis van Dominicus drukken op een eigen manier de visie uit dat de wereld de plaats is van verbinding met God. De activiteiten zijn op de website ingedeeld onder vier noemers:

Vier kernen Huis van Dominicus

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen in hun leven tegen specifieke dilemma’s aanlopen en behoeft hebben aan verheldering daarvan en aan mogelijke oplossingen – schola

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen verlangen in contact te komen met de grond van hun bestaan, maar hieraan soms moeilijk vorm weten te geven en daarbij elkaar nodig hebben – kapel

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats die vaak onherbergzaam oogt en waar de troost van de schoonheid helpt om opnieuw perspectief te zien – podium

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen gericht zijn op gemeenschap, maar waar dit moeite kost en om intellectuele, morele en praktische ondersteuning vraagt – herberg

Zo willen we in het Huis van Dominicus laten zien dat geloof, de christelijke traditie en de katholieke kerk plaatsen van inspiratie, bevrijding en vernieuwing kunnen zijn. We drukken dit uit met de woorden Inzicht – Uitzicht – Bezieling.

In het Huis van Dominicus werken de locatieraad van de Dominicuskerk, de stichting Vrienden van de Dominicus en de stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland van Utrechtse lekendominicanen samen.

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Contact: info@huisvandominicus.nl
Coördinator: Hermen van Dorp, hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

www.huisvandominicus.nl