800 jaar Orde van de Predikers

Logo jubileum Dominicanen

Op 7 november 2015 begonnen de festiviteiten rondom het achtste eeuwfeest van de orde der dominicanen. De Ordo Praedicatorum werd opgericht door Domincus de Guzman. Op 7 november 1215 verkreeg hij de officiële pauselijke goedkeuring voor de stichting van een orde die als kerntaken verkondiging en zielzorg kreeg, en nog steeds heeft. In Utrecht zijn de dominicanen aanwezig sinds 1232.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten in Nederland vanaf november 2015 tot januari 2017. De website van Dominicaans Nederland geeft u veel meer informatie rond het jubileum, en er is een speciale website voor de Nederlandse activiteiten.

Landelijke jubileumactiviteiten in Nederland

 

Logo 800 jaar Dominicanen

– Zaterdag 7 november 2015, Utrecht, Dominicuskerk, 10.00-15.30 uur: Opening jubileum rond het thema Rumoer van het nieuwe. Aanzetten voor de kerk van de komende acht eeuwen, met o.a. Erik Borgman en Jozef Wissink, poëzie en muziek – programma

– Zaterdag 23 januari 2016: Nijmegen, Dominicuskerk: 800 jaar dominicanen en dominicaanse theologie, met Helen Alford o.p. (Angelicum, Rome) en Erik Borgman

– Zaterdag 2 april 2016, Nijmegen, Dominicuskerk: Dominicanen en mensenrechten, met o.a. Richard Steenvoorde o.p. en Lucette Verboven

– Zaterdag 16 april 2016, Rotterdam, Het Steiger: Dominicaans erfgoed in de Randstad

– Zaterdag 28 mei 2016, Zwolle, Dominicanenklooster: Feestelijke bijeenkomst

– Zaterdag 21 januari 2017: Afsluiting jubileumjaar – locatie nader aan te kondigen