Geschiedenis

De Dominicuskerk is gebouwd in 1951 naar een ontwerp van architect Herman van Putten in neoromaanse stijl. Bouwpastoor was J.M.E. Bruens o.p. De kerk werd ingewijd op 22 november 1951 door de toenmalige aartsbisschop-coadjutor B.J. Alfrink. De huidige pastorie kwam enige tijd later gereed. Oorspronkelijk was dit een klein stadsklooster. Tot 1992 woonde er een wisselend aantal dominicanen die deels in de parochiële zielzorg actief waren. Op Kerkgebouw vindt u meer informatie over de architectuur.

Een eeuwenlange geschiedenis

Beeldje van Dominicus

Vanaf 1232 zouden er dominicanen in Utrecht zijn geweest, de oudste stichting van deze orde in de Noordelijke Nederlanden. In ieder geval waren zij er in het midden van de twaalfde eeuw. Kerk en klooster stonden lange tijd aan het Predikherenkerkhof in de Utrechtse binnenstad. In 1579 trof de Beeldenstorm het klooster. De dominicanen konden er niet blijven en in 1583 werd het klooster gesloopt. Tijdens de periode van de Republiek werd de katholieke eredienst oogluikend toegestaan. Onder de Hollandse Zending waren er vanaf circa 1636 dominicanen op de staties aan de Walsteeg en tot 1764 aan de Dorstige Hartsteeg.

 

Een nieuw begin in de negentiende eeuw

Al vóór het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, kon in 1850 de bouw van de Dominicuskerk aan de Mariaplaats beginnen. Een tijd lang noemde men de kerk nog Walsteegkerk, ook al omdat het nieuwe gebouw praktisch daar stond. In 1903 ontstond binnen het territorium van de Dominicusparochie de Antoniusparochie die vanaf 1939 aan de dominicanen toebehoorde. Op 3 maart 1940 werd aan de Mariaplaats de laatste viering gehouden, waarop sloop volgde.

De Dominicusparochie heeft in Oog-in-Al als zelfstandige parochie bestaan tot eind 2010. Sinds 2011 maakte de voormalige Dominicusparochie met vijf andere Utrechtse stadsparochies deel uit van de Sint Ludgerusparochie die later weer is opgegaan in de Sint-Martinusparochie, de huidige grote stadsparochie.

Meer historische informatie vindt u in de volgende publicaties:

  • A.H.M. van Schaik en O. Vervaart, Oog in Al, wijk en parochie. Kleine geschiedenis bij het gouden jubileum van de St. Dominicuskerk 1951-2001 (Utrecht 2001)
  • M. Monteiro, Gods predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000) (Hilversum 2008)
  • Ton van Schaik en Armand Heinen, 70 jaar Dominicaans leven in Utrecht-West (Utrecht 2010)

Zowel de parochiegids als de jubileumpublicaties uit 2001 en 2010 zijn verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat. Het boekje uit 2001 kunt u ook als PDF (1,3 MB) downloaden onder deze link.